Arvonnan säännöt

1. Paloturvallisuusviikon arvonnat

Paloturvallisuusviikon Palometrin tavoitteena on tutustuttaa suomalaiset paloturvallisuusasioihin sekä auttaa ymmärtämään, miten tulipalotilanteessa tulee toimia. Palometrin voi tehdä ja osallistujat ilmoittaa eri kategorioissa: kodit, taloyhtiöt, työpaikat, koulut ja päiväkodit. Palometriin osallistunut voi samalla osallistua arvontaan.

Päivä Paloasemalla® -tapahtuman kehittämiseksi Paloturvallisuusviikko kerää palautetta kävijöiltä. Palautteen jättäjä voi samalla osallistua arvontaan.

2. Palkinnot

Kaikkien Palometrin tehneiden sekä arvonnan säännöt hyväksyneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yksi (1 kpl) Duracell Palomies-pehmopupuja ja neljä (4 kpl) Ötökkä-palovaroitinta.

Kaikkien Päivä Paloasemalla® -tapahtumaan palautetta jättäneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan neljä (4 kpl) Duracellin Palomies-pehmopupua.

3. Arvontaan osallistuminen ja aikataulu

Arvontaan osallistuminen edellyttää joko Palometrin tekemistä sekä yhteystietojen antamista osoitteessa http://www.paloturvallisuusviikko.fi/palometri tai palautteen antamista Päivä Paloasemalla -tapahtumasta sekä yhteystietojen antamista osoitteessa http://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla. Arvontoihin voi osallistua 31.12.2017 asti.

Voittajien arvonta suoritetaan 19.1.2018.

4. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailla holhoojan suostumus). Arvontojen valmisteluun osallistuneet henkilöt tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

5. Voitoista ilmoittaminen ja palkintojen toimittaminen

Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen ilmoittamiseen ja toimittamiseen. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

6. Järjestäjän vastuu

Arvontojen järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvontojen järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin ja arvontojen päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan ilmoituksen julkaisupäivänä.

7. Arvonnan järjestäjä

Paloturvallisuusviikon arvonnat järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Vastuulliset tahot Paloturvallisuusviikon ohjausryhmässä ovat SPEKin edustuksen lisäksi Sisäministeriö, Nuohousalan Keskusliitto, Pelastuslaitokset, Suomen Palopäällystöliitto, Finanssiala ry, Pelastusliitot, EHYT ry, Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto. Paloturvallisuusviikkoa rahoittaa Palosuojelurahasto.