Arbetsplats

Brand i byggnad är alltid en allvarlig fara. Trots att det är verksamhetsidkaren som svarar för säkerheten på en arbetsplats är förebyggande av bränder en sak för alla i arbetsgemenskapen. Med följande lista kan ni kontrollera om arbetsplatsens brandsäkerhetssaker är i skick.

 • 1

  Förebyggande av bränder

 • 2

  Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

 • 3

  Funktion vid en brand

 • 4

  Utrymningsövning

 • Skicka