Barndaghem

Brand i ett daghem är alltid en allvarlig fara. Daghemsföreståndaren svarar för daghemmets säkerhet, men förebyggande av bränder hör till hela personalen. Med följande lista kan ni kontrollera om daghemmets brandsäkerhetssaker är i skick.

 • 1

  Förebyggande av bränder

 • 2

  Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

 • 3

  Funktion vid en brand

 • 4

  Utrymningsövning

 • Skicka