Bostadsföretag

Brand i bostadshus är alltid en allvarlig fara. Nästan alla bränder som leder till döden antänds i boendemiljö. Förebyggande av bränder i husbolag hör både till husbolaget och de boende. Med följande lista kan ni kontrollera om husbolagets brandsäkerhetssaker är i skick.

 • 1

  Förebyggande av bränder

 • 2

  Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

 • 3

  Funktion vid en brand

 • 4

  Utrymningsövning

 • Skicka