Hemmets egen brandövning 

Kryssa för de punkter som är i skick hos er. Fyll i punkterna 1–4 och därefter begärda uppgifter. Alternativt kan du beställa anvisningen för Egen brandövning till din e-post, så kan du bekanta dig med den på förhand och göra övningen senare.

 • 1

  Förebyggande av bränder

  • En brand antänds oftast av människans oförsiktighet eller ovarsamhet. Användning av elapparater som är trasiga eller mot bruksanvisningarna är största orsaken till bränder. Man ska vara omsorgsfull i synnerhet vid användning av spisen. Även vid användning av öppen eld är det skäl att vara försiktig. Kontrollera brandrisker i hemmet:

  • Alkoholberusning äventyrar brandsäkerheten 70 % av offren som omkommer i en brand är påverkade av alkohol eller andra rusmedel. Alkoholberusning och rökning är en mycket brandfarlig kombination.

 • 2

  Beredskap för brand

  • Brandsäkerhetsanordningar skyddar om en brand antänds. Brandsäkerhetsanordningar i en byggnad är bl.a. brandvarnare, spisvakt och automatisk släckanläggning, det vill säga sprinkler. Det rekommenderas att installera brandvarnare i varje sovrum och längs utrymningsvägar.

 • 3

  Utrymningsplan

  • Vid en brand måste man kunna lämna byggnaden snabbt och säkert. Det är bra att behärska kunskaper i förstahandssläckning. Barnen ska vara med i utarbetandet av utrymningsplanen.

 • 4

  Utrymningsövning för situation när en brand har uppstått i eget hem

  • Det ska vara möjligt lämna det brinnande rummet senast inom 2–3 minuter efter att branden antänts. Var och en har skyldighet att utan dröjsmål att meddela om en brand för dem som är i fara, göra nödanmälan och enligt förmåga påbörja räddningsåtgärder. Det är bra att öva utrymning så att man kan agera snabbt vid en verklig situation.

  • Viktig tilläggsinformation om brandsäkerhetssaker får man från husbolagets ordningsregler och räddningsplanen.

 • Skicka