Skola

Brand i en skolbyggnad är alltid en allvarlig fara. Rektorn svarar för skolans säkerhet, men att förebygga bränder i skolan hör både till skolans personal och eleverna. Med följande lista kan ni kontrollera om skolans brandsäkerhetssaker är i skick.

 • 1

  Förebyggande av bränder

 • 2

  Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

 • 3

  Funktion vid en brand

 • 4

  Utrymningsövning

 • Skicka