Utlottningsregler

1. Brandsäkerhetsveckans utlottningar

Målet med Brandsäkerhetsveckans Brandmeter är att göra finländarna förtrogna med brandsäkerhetssaker och hjälpa dem att förstå hur man ska agera i en brandsituation. Det är möjligt att göra Brandmetern och anmäla deltagarna i tre kategorier: hem, husbolag, arbetsplatser, skolor och daghem.

För att utveckla En Dag På Brandstationen® evenemanget samlar Brandsäkerhetsveckan respons av besökarna. Den som lämnat responsen kan samtidigt delta i utlottningen.

2. Priser

Bland alla som gjort brandmetern samt de som godkänt utlottningens regler och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas en (1) Duracell-Brandmanskanin och fyra (4) Ötökkä-brandvarnare.

Bland alla som gett respons om En Dag På Brandstationen evenemanget® och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas fyra (4 st.) Duracell-Brandmanskaniner.

3. Deltagande i utlottningen och tidtabell

Deltagande i utlottningen förutsätter antingen utförande av Brandmetern och att ge kontaktuppgifter på webbplatsen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/brandmetern eller att ge respons om En Dag På Brandstationen evenemanget på webbplatsen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/en-dag-pa-brandstationen. Det är möjligt att delta i utlottningarna ända till 31.12.2017. Utlottningen av vinnarna görs 19.1.2018.

4. Deltagarduglighet

Alla fysiska personer som bor i Finland kan delta i tävlingen (för personer under 18 år tillåtelse av vårdnadshavare). Personer som deltagit i utlottningens förberedelser eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll får inte delta i utlottningen. Deltagandet förutsätter inte att man måste köpa något.

5. Meddelande om vinster och leverans av priser

Vinnarna meddelas per e-post. Ifall vinnaren inte nås inom två veckor efter utlottningen har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Deltagarnas kontaktuppgifter används enbart för att meddela om och leverera priser. Priserna levereras endast till adresser i Finland.

6. Arrangörens ansvar

Lotteriarrangörens ansvar gentemot alla deltagare kan inte av någon grund överskrida summan och värdet på det nämnda priset som beskrivs i dessa officiella regler. Vinnaren godkänner att frikänna lotteriarrangören från allt ansvar som kan vara eller påstås vara en följd av deltagandet i denna utlottning eller av mottagandet eller användandet av vinsten. Arrangören förbehåller rätten att göra ändringar i reglerna och att avsluta lotteriet när som helst. Sådana ändringar träder ikraft den dag när meddelandet publiceras.

7. Utlottningens arrangör

Styrgruppen för Brandsäkerhetsveckan som representeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Inrikesministeriet, Sotningsbranschens Centralförbund, Räddningsverken, Finlands Brandbefälsförbund, Finans Finland (FA), EHYT rf, Finlands Fastighetsförbund och Finlands Egnahemsförbund. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.