Arvonnan säännöt

1. Paloturvallisuusviikon arvonnat

Paloturvallisuusviikon Palometrin tavoitteena on tutustuttaa suomalaiset paloturvallisuusasioihin sekä auttaa ymmärtämään, miten tulipalotilanteessa tulee toimia. Palometri-testin tehnyt voi samalla osallistua arvontaan.

Päivä Paloasemalla® -tapahtuman kehittämiseksi Paloturvallisuusviikko kerää palautetta kävijöiltä. Palautteen jättäjä voi samalla osallistua arvontaan.

2. Palkinnot

Kaikkien Palometrin tehneiden sekä arvonnan säännöt hyväksyneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan paloturvallinen 55″ Samsung QLED-televisio (arvo n. 1 000 €)

Kaikkien Päivä Paloasemalla® -tapahtumaan palautetta jättäneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan punainen Jopo-polkupyörä sekä kypärä (arvo yht. n. 400 €).

3. Arvontaan osallistuminen ja aikataulu

Arvontaan osallistuminen edellyttää joko Palometrin tekemistä sekä yhteystietojen antamista osoitteessa https://paloturvallisuusviikko.fi/palometri tai palautteen antamista Päivä Paloasemalla -tapahtumasta sekä yhteystietojen antamista osoitteessa https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla.

Palometri-arvontaan voi osallistua 31.12.2019 saakka. Voittajan arvonta suoritetaan viimeistään 17.1.2020.

Päivä Paloasemalla -arvontaan voi osallistua 31.12.2019 saakka. Arvonta suoritetaan 8.1.2020.

4. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailla holhoojan suostumus). Arvontojen valmisteluun osallistuneet henkilöt tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

5. Voitoista ilmoittaminen ja palkintojen toimittaminen

Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen ilmoittamiseen ja toimittamiseen. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

6. Järjestäjän vastuu

Arvontojen järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvontojen järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin ja arvontojen päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan ilmoituksen julkaisupäivänä.

7. Arvonnan järjestäjä

Paloturvallisuusviikon arvonnat järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Vastuulliset tahot Paloturvallisuusviikon ohjausryhmässä ovat SPEKin edustuksen lisäksi sisäministeriö, Nuohousalan Keskusliitto, Pelastuslaitokset, Suomen Palopäällystöliitto, Finanssiala ry, Pelastusliitot, EHYT ry, Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto. Paloturvallisuusviikkoa rahoittaa Palosuojelurahasto.

8. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Henkilörekisteriä hoitava henkilö

Juha Hassila, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Puhelin: 040 758 7846
etunimi.sukunimi@spek.fi

Rekisterin nimi

Paloturvallisuusviikon kilpailurekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Paloturvallisuusviikon ja Käyttäjän väliseen viestintään kilpailua koskien. Osallistumalla kilpailuun Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilmoittaa voitosta.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Paloturvallisuusviikon verkkopalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite

Tietoja ei luovuteta Paloturvallisuusviikko-kampanjan ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Rekisteröidyn oikeudet: tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle. Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.