Tillbud

Eetu, 21Det osade fastän strömmen inte var påslagen!

Tillbud

Make, 48Numera går vi till grillen om det blir sen kväll.

Tillbud

Laura, 32Den första tanken var att snabbt ta sig ut!

Tillbud

Sahra, 28Jag lyckades släcka elden. Grannen ringde 112.

Tillbud

Vi känner alla någon som har blivit utsatt för en eldsvåda. Vanligen klarar man sig undan en brand med blotta förskräckelsen eller åtminstone undviker personskador.  Dessa berättelser handlar om typiska situationer där risken för att en brand ska antändas är stor. Bekanta dig med berättelserna! Du kan även sända din egen berättelse för att varna och vägleda andra.