Brandsäkerhetstips för köket

Köket är hemmets hjärta – och den vanligaste antändningsplatsen! Förra året uppstod 888 eldsvådor av matlagning. Och därför är matlagning den vanligaste riskfaktorn i anslutning till brandsäkert boende. I köket finns även elapparater som endast ska användas om de är hela och enligt bruksanvisningen. Här finns snabba tips för att förbättra brandsäkerheten i köket!

Spis och ugn

Kom ihåg att stänga av spisen. Nya spisar har timerfunktioner, och det finns även säkerhetsbrytare som tilläggsutrustning för äldre modeller. Rengör spisfläktens filter regelbundet. Det viktigaste är emellertid att du inte tillreder mat utan övervakning! Det är onödigt många skador som beror matlagning när man är påverkad av rusmedel.

Andra hushållsmaskiner

Exempelvis kylskåp och frysar samlar damm. Rengör hushållsmaskinernas baksida minst en gång per år genom att dammsuga. Förutom ugnen ska man inte heller lämna på diskmaskinen när man lämnar hemmet. Ifall ugnen, kylskåpet, diskmaskinen, brödmaskinen, mixern eller vilken som helst elapparat har ett konstigt ljud eller det ”osar el” under användningen ska du inte använda apparaten. Skaffa en ny eller be en reparatör titta på den. Kontrollera även skicket på elsladden med jämna mellanrum. När du är borta från hemmet en längre tid lönar det sig att dra ur stöpslarna från uttagen.

Släckningsredskap

Det är vanligt med fettbränder i köket. Släck inte en fettbrand med vatten, fastän vattenkranen finns tillgänglig – fettet flyter på vattnet och när det stänker omkring kan det antända annat. Handbrandsläckare eller släckningsfilt är lämpliga släckningsredskap för köket. Förutom att man skaffat släckningsredskapet borde det vara lätt tillgängligt och om det är fråga om en handbrandsläckare, så ska den underhållas med jämna mellanrum.

Brandvarnare

Vid matlagning i köket uppstår rök och andra ångor som kan orsaka felaktiga larm från en traditionell brandvarnare i närheten. Det lönar sig inte att placera en brandvarnare i köket. Om det finns en bakugn i ditt hem är det skäl att lära sig använda korrekt och skjuta in spjället först efter att det brunnit ut.

Har ni brandsäkerhetssakerna i skick i ditt hem? Testa hur riskfylld du är!

Gör Brandmetern

Läs även brandsäkerhetstips för husbolag.