Förstahandssläckning i hemmet

Det bästa sättet att undvika skador är naturligtvis att förebygga farliga situationer och förhindra bränder. Hemmen har numera en hel del potentiella brandstartare: elektronik och elektriska apparater. Många brandfarliga material förekommer också i hemmen, såsom syntetfibrer och plaster. Om elden är lös, kan den alltså sprida sig snabbt och förödande.

Därför ska man förbereda sig för farliga situationer: utrustning för förstahandssläckning ska finnas, och den ska vara redo för användning och finnas till hands. Det är naturligtvis den som använder utrustningen som är i huvudrollen vid förstahandssläckning: man ska kunna hantera utrustningen och agera snabbt och målmedvetet.

Den här statistiken ljuger inte

Förra året bröt 5 409 husbränder ut i Finland, men endast 1 873 av dem försöktes släckas med förstahandssläckning. I dessa fall släcktes nästan 60 % av bränderna genom förstahandssläckning och i 30 % av fallen begränsades branden genom förstahandssläckning. En brand är lättast att släcka i början och därför är förstahandssläckning en effektiv metod för att minska brandskadorna.

På rätt plats i rätt tid

I bostadshus börjar branden oftast i köket. I fjol bröt 889 bränder ut i samband med matlagning. Placera därför utrustning för förstahandssläckning på ett åtkomligt ställe i köket. Inte i garderoben, i sovrummets övre skåp eller längst bak i städskåpet.

Gå igenom möjliga brandsituationer på en konkret nivå med hela familjen: Hur gör man om maten bränns vid på spisen? Vad händer om ett levande ljus ramlar omkull på bordduken eller om det smäller till i reservladdaren? Placera utrustningen för förstahandssläckning på en plats där den är lätt tillgänglig i de mest sannolika farliga situationerna.

Knepen är många

Det finns många slags bränder, liksom olika redskap som används vid förstahandssläckning: det finns skumsläckare och hinksprutor, brandfiltar och pulversläckare … Men vilka redskap rekommenderas för olika bränder?

Brandfilten är ett praktiskt och billigt redskap för förstahandssläckning. Den lämpar sig för förstahandssläckning av bränder i kastruller, elapparater och kläder. Förvara brandfilten på ett synligt ställe, så du snabbt får den ur fodralet. Skydda dig själv genom att hålla i filtens länkar och vik upp kanten för att skydda händerna. Närma dig branden med filten som skydd för ansiktet, håll filtens nedre kant under foten och kväv elden genom att lägga ner filten tätt över det brinnande föremålet.

Om du glömt att köpa en brandfilt, kan en tjock, tät matta eller filt vara den snabbaste tillgängliga ersättaren. Det kan vara klokare att omedelbart kväva elden med hjälp av en matta, än att rusa till köket efter vatten, eftersom en brand sprider sig otroligt snabbt.

Det finns flera typer av handbrandsläckare: skum-, pulver- och koldioxidsläckare. De finns i olika storlekar och med olika effekt. Skumsläckare rekommenderas i hemmet. Det är också viktigt att brandsläckaren är CE-märkt. Produkttillverkaren intygar med märkningen att brandsläckaren fyller EU-direktiven och förordningarna.

Pulversläckarna lämpar sig för praktiskt taget all släckning: fasta, flytande och gasformiga ämnen.

Skumsläckarnas vätska består huvudsakligen av vatten och även de här släckarna lämpar sig för släckning av fasta och flytande ämnen.

Koldioxidsläckaren är lämplig för släckning av brinnande vätskor och särskilt elbränder. Koldioxidsläckaren lämpar sig inte till att släcka brinnande kläder på en människa, eftersom koldioxiden är ca -75 grader kall när den töms ur släckaren. Koldioxid tränger kraftigt undan syre. Lämna därför rummet omedelbart efter att du använt koldioxidsläckaren.

Olika typer av brandsläckare finns att köpa i t.ex. järnaffärer, många supermarketar och biltillbehörsaffärer.

Vatten är effektivt

Vatten är ett effektivt släckmedel vid förstahandssläckning, antingen i en spruta eller via en slang. Det mest effektiva sättet att använda vatten för släckning är i form av finfördelade strålar, som sprutas mot lågornas bas. En hink eller någon annan behållare är också till hjälp, men man ska komma ihåg att vatten inte lämpar sig till släckning av fettbränder. Elektriska bränder släcks säkrast genom att kväva elden, eller med hjälp av brandsläckare som lämpar sig för den här typen av brand.

Hur använder man den här?

Att använda en handbrandsläckare är ingen raketvetenskap, men det är värt att träna på. En bruksanvisning följer med släckaren – läs den genast efter att du köpt släckaren, för när olyckan är framme är det för sent. Handbrandsläckarens tryck varar i ca 5–20 sekunder, så det är viktigt att rikta släckaren rätt genast. Kom även ihåg att låta granska brandsläckaren minst vartannat år även om den inte har använts. Handbrandsläckaraffärer granskar brandsläckare samt utför service efter användning.

Välj släckningsutrustning enligt brand

TRÄ, TEXTIL, PAPPER OCH INREDNINGSMATERIAL Skum- eller pulversläckare eller vatten.
ELAPPARAT Skum- eller pulversläckare eller brandfilt.
! Koppla ur den elektriska apparaten från uttaget, om det är möjligt utan att riskera din egen säkerhet.
FETTBRAND Kastrullock, Skum- eller pulversläckare eller brandfilt.
! Stäng av spisfläkten, så att branden inte sprider sig till ventilationskanalen.
BENSIN, OLJA, LACK OCH FÄRG Pulver- eller skumsläckare.

Tips: När du köper en brandsläckare, kontrollera vilka slags bränder den är avsedd för. Brandsläckartyperna klassas oftast med bokstäver:
A (bränder i fasta material)
B (bränder i vätskor)
C (gasbränder)

 

Har ni brandsäkerhetssakerna i skick i ditt hem? Testa hur riskfylld du är!

Gör Brandmetern

Läs även brandsäkerhetstips för husbolag och för köket!

För mer information om handbrandsläckare: Tukes