En dag på Brandstationen ordnas enbart virtuellt i november

Registreringen som arrangör för evenemanget En dag på brandstationen har stängts.

Evenemangen på brandstationerna har inhiberats för att trygga räddningsväsendets funktionsförmåga. Syftet är att minimera coronavirusexponeringen för brandstationernas personal. En del räddningsverk har även i övrigt inhiberat sitt deltagande i offentliga evenemang.

I år kommer Brandsäkerhetsveckan-kampanjen att producera en virtuell brandstation med mångsidigt innehåll, för att förbättra brandsäkerheten i hemmen och för att rekrytera nya medlemmar till brandkårerna. P.g.a. coronapandemisituationen inhiberas i år alla En dag på Brandstationen-evenemang som brukar ordnas på brandstationerna.

Styrgruppen för brandsäkerhetsveckan och SPEK:s kampanjteam beklagar att de fysiska evenemangen vid brandstationerna måste inhiberas.

Vi hoppas dock att räddningsbranschens organisationer kommer lyfta fram brandsäkerhetsfrågor som en del av kampanjen för Brandsäkerhetsveckan 21.11-1.2, till exempel via sina sociala mediekanaler. För detta ändamål får organisationerna ett materialpaket i god tid före temaveckan.

Mer information om brandsäkerhetsveckan kommer under höstens lopp.

Samarbetshälsningar,

SPEKs kampanjteam

Följ och dela brandsäkerhetsinformation också på sociala medier

Brandsäkerhetsveckan på Facebook
En Dag på Brandstationen på Facebook
Brandsäkerhetsveckan på Instagram

Tack för att ni är med! Vi hörs!