Brandsäkerhetsveckan

är en årlig temavecka för hela Finland. Målet ät att förbättra brandsäkerheten och brandsäkerhetsfärdigheterna för alla genom att väcka en samhällelig diskussion om brandsäkerheten. Bränder orsakar årligen betydande egendoms- och personskador, fastän det är enkelt att förebygga bränder.

Med kampanjen vill man berätta att det i första hand är du själv som ska se till att du klarar dig i en brand. Fastän räddningsmyndigheterna i Finland är de bästa inom sin bransch har var och en av oss ansvar för att förebygga bränder och för säkerheten.  Exempelvis när det uppstår en eldsvåda är det avgörande med rätt agerande under de första minuterna: det är sällan som brandkåren hinner fram i så god tid att det fortfarande skulle vara möjligt att rädda en människa från ett brinnande hus. När nöden är som störst, du räddar.

Årets tema för Brandsäkerhetsveckan är oaktsam matlagning, som är väldigt typisk i finska hemmet. I år utbröt det 889 bränder vid matlagning – dvs. över två eldsvådar per dag! Med hänsyn till förstahanddssläckningen: många hem saknar nödvändiga utrustning till att släcka den börjande branden. Det lånar sig att skaffa en brandfilt eller handbrandsläckare, och lära sig att använda dom, så att farliga olyckan inte blir mer än den. Husbolagen kommer också att uppmärksammas, eftersom de bebos av över två miljoner finländare. I ett husbolag kan den egna brandsäkerheten även bero på grannens göromål, så därför vill man framhäva kunskap och attityder för invånare i husbolag för att undvika skador.

Delta även du i Brandsäkerhetsveckan genom att sätta i skick grundläggande brandsäkerhetssaker såväl hemma, på arbetsplatsen, i skolan som i husbolaget!

Brandmetern

Hur agerar du om det uppstår en eldsvåda? Brandmetern är ett underhållande test för att ta reda på vilken nivå dina brandsäkerhetskunskaper är och hur du kan förbättra brandsäkerheten hemma. Skolor, daghem, arbetsplatser och husbolag kan kolla sina säkerhetsnivån med checklistar. Det utlottas en bransäker 55″ QLED television bland alla som har gjort brandmetern. Gör Brandmetern.

En Dag På Brandstationen

Brandsäkerhetsveckan inleds 23.11. med En Dag På Brandstationen Evenemanget för hela familjen, som årligen lockar cirka 100 000 besökare. I år ordnas evenemanget på 357 brandstationer där de minsta i familjen får bekanta sig med brandsäkerhetssaker genom att utföra olika uppgifter: hur förebygger du bränder, hur ser du till att brandvarnaren fungerar, hur släcker du eldsvådor på egen hand och hur är det säkrast att lämna ett utrymme i en brand. Välkommen till brandstationerna! Här kan du söka efter en brandstation nära dig som ordnar evenemanget.

Brandvarnardagen 1.12.

Den första december firas Nordiska brandvarnardagen som påminner om att sköta om anskaffning av och skicket på en enkel och förmånlig säkerhetsanordning för hemmet. Endast en fungerande brandvarnare räddar! När har du senast bytt ut din brandvarnare till en ny? Testa brandvarnaren och byt batteri 1.12.!

Du hittar även information om brandsäkerhet och om att upprätthålla den på Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats: spek.fi/Pa-svenska/Sakerhetskunskap/Brandsakerhet/