Regler för utlottningen i samband med frågesporten Palometri

Utlottningen sker på: https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/fragesporten-palometri/.

1. Arrangör:
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, rf (SPEK), Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

2. Tävlingstid:
Tävlingstiden pågår 18.10.2021–31.12.2021. Svar som inlämnats efter utsatt tid godkänns inte. Dragningen äger rum i januari 2022.

3. Så här deltar du i tävlingen:
Alla personer som är 18 år eller äldre får delta i tävlingen, med undantag för arrangörens personal och samarbetspartner som har deltagit i tävlingens förberedelser. Tävlingsdeltagaren samtycker till motta reklam- och marknadsföringsmaterial i olika format från arrangören och att deltagarens uppgifter kan användas för direktmarknadsföring. De som deltar i Palometri deltar också i utlottningen genom att ge sina kontaktuppgifter i samband med frågesporten.

4. Pris:
Lotteripriset är ett (1) par Genelec G One aktiva högtalare och en ProCaster PRE-01-förförstärkare (riktpris 799 €). Endast en person kan vinna priset.

5. Överlåtelse av priset och publicitet:
Vinnaren kommer att meddelas om vinsten personligen via e-post. Lotteriets arrangör avtalar närmare med vinnaren om när priset överlåts och de praktiska arrangemangen i samband med det. Priset överlåts till vinnaren senast 31.1.2022, varefter arrangören inte är skyldig att överlåta priset. Deltagarnas kontaktuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

6. Arrangörens ansvar:
Arrangören ansvarar inte för skador som orsakats av priset efter överlåtelsen. Arrangörens kollektiva ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet eller beloppet av det pris som anges i dessa officiella regler. Prisets mottagare och deltagarna i tävlingen befriar arrangören och dess samarbetspartner från allt ansvar för fysisk skada eller annan skada som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagande i tävlingen eller av mottagande eller användning av priset.

7. Lotteriskatt och andra kostnader:
Arrangören åtar sig att betala den lagstadgade lotteriskatten på det pris som anges i dessa officiella regler. Arrangören ansvarar för kostnaderna i samband med leveransen av priset.

8. Gottgörelse eller byte av pris:
Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra föremål.

9. Officiella regler:
De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna tävling åtar sig deltagarna att följa dessa formella tävlingsregler samt arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.