Säker användning av elektriska apparater

Använd rätt, sköt rätt, byt ut i god tid!

Förra året var en elapparat orsaken till byggnadsbrand i 657 fall. En betydande del av dödsfallen i samband med brand orsakas av brand i elapparater. Ändå beror de flesta elektriska bränder på mänsklig verksamhet eller passivitet, inte på själva apparaten.

Försummelse av instruktionerna till den elektriska apparaten, glömska att stänga av apparaten samt apparatens dåliga skick och brist på underhåll orsakar fara. Dessa risker är ändå enkla att undvika i vardagen.

Kontrollera skick före användning

Spis, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin, värmare, strykjärn, lampor, TV, bastuugn… Ett vanligt finländskt hem är fullt av elektriska apparater. Vissa används ständigt, andra då och då.

En elektrisk apparat som används vid enstaka tillfällen bör kontrolleras innan man slår på strömmen. Är sladden oskadd eller trasig? Finns det sprickor i plasthöljet eller mörka fläckar som orsakats av värme? Är apparaten dammig? Om apparaten ger ifrån sig konstigt ljud, blir het på ett otypiskt sätt eller luktar ”elektricitet”, stäng av apparaten och koppla loss den från vägguttaget. Lämna vid behov in apparaten för underhåll hos en fackman – eller byt ut hela apparaten om den är gammal. De flesta apparater är i bra skick länge om man kommer ihåg att damma av dem samt byta filtret tillräckligt ofta.

Rätt plats för apparaten

Placera inte apparaten så att den värms upp för mycket: alltså inte bredvid en spis eller annan värmekälla. Kontrollera även ventilationsöppningarna och tillräcklig ventilation. Kom ihåg säkerhetsavståndet från väggen och bastubänken vid installation av bastuugn.

Placera heller inte brandfarligt material i närheten av elektriska apparater: håll gardiner långt borta från elektriska värmeapparater och strykjärn. Kontrollera regelbundet vägglampornas montering eller om det finns risk för att golvlampan välter.

Lämna inte hushållsapparaten ensam

Även när du är hemma är det bra att slå av standby-läget över natten – på så sätt sparar du även elektricitet. En förlängningskabel med strömbrytare är behändig för detta ändamål.

Diskmaskin och tvättmaskin kan orsaka både brand-och vattenskador när de lämnas ensamma – minimera risken för båda och stanna hemma under tvättprogrammen. Det bör finnas en egen brandvarnare i en separat tvättstuga.

Säkerhetsutrustning såsom timers och överhettningsskydd ger säkerhet så att apparaterna inte lämnas påslagna av misstag efter användningen. Överväg om du behöver stöd för minnet i ditt eget hem eller för exempelvis en äldre nära anhörig.

Anlita en fackman

Trots att man tar hand om elapparaten kan den med tiden sluta fungera. Därför är det bra att spara apparatens bruksanvisning för framtida bruk. Använd inte elapparaten för något annat än den är avsedd för! Undvik också att utsätta elapparaten för stötar och vibrationer, t. ex. under transport.

Försök inte reparera själv, utan ta en apparat som inte fungerar till en fackman – eller köp en helt ny. Anlita en fackman även vid elektriska installationer och be en sådan kontrollera dåliga eller på annat sätt misstänkta installationer. Välj hellre en fast elinstallation än en förlängningskabel. Till en förlängningssladd med flera eluttag får man bara ansluta apparater med låg effekt.

Släckning av elbrand

Om elapparaten börjar brinna, försök först att ta loss strömkontakten från apparaten. Du kan också ta loss säkringen om du inte får strömmen bortkopplad på annat sätt. Släck sedan elden med antingen en handbrandsläckare, en brandfilt eller en tjock matta, dock inte en matta av plast eller konstfiber.

Den bästa brandsläckaren för hemmet är en CE-märkt handbrandsläckare. På brandsläckarna specificeras i allmänhet inte lämpligheten för elektriska bränder, utan alla vanliga handbrandsläckare går bra: vätskesläckare, pulversläckare, skumsläckare och koldioxidsläckare.

Av dessa är pulversläckare de billigaste, men de smutsar också ner mest. Vätskesläckaren är lämplig för de flesta typer av bränder och den är lätt att skaffa sig. Men släck inte en elbrand med vatten eftersom vatten leder elektricitet och du kan utsätta dig själv för en elektrisk stöt.

Har ni brandsäkerhetssakerna i skick i ditt hem? Testa hur riskfylld du är!

Gör Brandmetern

Läs även brandsäkerhetstips för husbolag.