Tillbud

Sahra, 28Jag lyckades släcka elden. Grannen ringde 112.

Tillbud

Laura, 32Den första tanken var att snabbt ta sig ut!

Tillbud

Eetu, 21Det osade fastän strömmen inte var påslagen!

Tillbud

Make, 48Numera går vi till grillen om det blir sen kväll.

  • Har du en berättelse?

    Många av oss har råkat ut för en situation där det varit nära att det uppstår en brand. Dela din berättelse med andra! Det är inte genant att varna andra genom att berätta om en farosituation du själv råkat ut för. Du kan skriva en kort berättelse också anonymt, dina kontaktuppgifter publiceras inte.

    Fyll i fälten märkta med stjärna, välj bild och sänd berättelsen. Tack för din berättelse!

  • Ladda upp en bild eller välj ett färdigt bildalternativ: