Utlottningsregler

1. Brandsäkerhetsveckans utlottningar

Målet med Brandsäkerhetsveckans Brandmeter är att göra finländarna förtrogna med brandsäkerhetssaker och hjälpa dem att förstå hur man ska agera i en brandsituation. Det är möjligt att göra Brandmetern och delta i utlottningen.

För att utveckla En Dag På Brandstationen® evenemanget samlar Brandsäkerhetsveckan respons av besökarna. Den som lämnat responsen kan samtidigt delta i utlottningen.

2. Priser

Bland alla som gjort brandmetern samt de som godkänt utlottningens regler och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas en brandsäker Samsung 55″ QLED-TV (värd ca. 1 300 €)

Bland alla som gett respons om En Dag På Brandstationen evenemanget® och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas en flammröd Jopo-cykeln och hjälmen (värd. ca. 438 €)

3. Deltagande i utlottningen och tidtabell

Deltagande i utlottningen förutsätter antingen utförande av Brandmetern och att ge kontaktuppgifter på webbplatsen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/brandmetern eller att ge respons om En Dag På Brandstationen evenemanget på webbplatsen https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/en-dag-pa-brandstationen.

Det är möjligt att delta i Brandmetern-utlottningen ända till 31.12.2018. Utlottningen av vinnaren görs 18.1.2018.
Deltagning på En Dag på Brandstationen -utlottningen är möjligt till 9.12.Utlottningen av vinnaren görs 10.12.2018.

4. Deltagarduglighet

Alla fysiska personer som bor i Finland kan delta i tävlingen (för personer under 18 år tillåtelse av vårdnadshavare). Personer som deltagit i utlottningens förberedelser eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll får inte delta i utlottningen. Deltagandet förutsätter inte att man måste köpa något.

5. Meddelande om vinster och leverans av priser

Vinnarna meddelas per e-post. Ifall vinnaren inte nås inom två veckor efter utlottningen har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Deltagarnas kontaktuppgifter används enbart för att meddela om och leverera priser. Priserna levereras endast till adresser i Finland.

6. Arrangörens ansvar

Lotteriarrangörens ansvar gentemot alla deltagare kan inte av någon grund överskrida summan och värdet på det nämnda priset som beskrivs i dessa officiella regler. Vinnaren godkänner att frikänna lotteriarrangören från allt ansvar som kan vara eller påstås vara en följd av deltagandet i denna utlottning eller av mottagandet eller användandet av vinsten. Arrangören förbehåller rätten att göra ändringar i reglerna och att avsluta lotteriet när som helst. Sådana ändringar träder ikraft den dag när meddelandet publiceras.

7. Utlottningens arrangör

Styrgruppen för Brandsäkerhetsveckan som representeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Inrikesministeriet, Sotningsbranschens Centralförbund, Räddningsverken, Finlands Brandbefälsförbund, Finans Finland (FA), EHYT rf, Finlands Fastighetsförbund och Finlands Egnahemsförbund. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.

8. Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (22.4.1999/523)

Registerhållare

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11
00520 Helsingfors

Person ansvarig för personregistret

Juha Hassila, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Telefon: 040 758 7846
fornamn.efternamn@spek.fi

Registrets namn

Brandsäkerhetsveckans tävlingsregister

Personuppgifternas användningsändamål

Personuppgifterna används i kommunikationen mellan Brandsäkerhetsveckan och Användaren gällande tävlingen. Genom att delta i tävlingen godkänner Användaren att hen kan meddelas om vinsten.

Beskrivning av gruppen av registrerade

Personregistret innehåller personuppgifter om fysiska personer som har registrerat sig som Användare i Brandsäkerhetsveckans webbtjänst.

Registrets innehåll av uppgifter
Personregistret innehåller följande uppgifter:

Personuppgifter
• Personens för- och efternamn
• E-postadress

Uppgifterna överlåts inte utanför kampanjen Brandsäkerhetsveckan.

Lagenliga uppgiftskällor

Registret innehåller endast uppgifter som användaren själv har uppgett.

Lagenliga överföringar av uppgifter och överföringar utanför EU eller det europeiska ekonomiska området

Uppgifterna överförs eller överlämnas inte utanför EU eller det europeiska ekonomiska området.

Principer för skydd av register

Registerhållarens datasystem och filer är skyddade med de tekniska skyddsmetoder som normalt används i företagsverksamhet. Användningsrätt av registret förutsätter personliga användarnamn och lösenord, vilka endast beviljas till en anställd i registerhållarens personal till vars ställning och uppgifter nämnda användarrätt hör. I registerhållarens lokaler har man passagekontroll.

Den registrerades rättigheter: kontroll- och förbudsrätt

Enligt 26 § och 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade personen rätt att kontrollera sina registeruppgifter och förbjuda registerhållaren att hantera uppgifter som gäller denne för direkt- eller annan marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om kontroll- och förbudsrätt ska tillställas Räddningsbranschens centralorganisation i Finland. Ytterligare information och anvisningar om användningen av kontroll- och/eller förbudsrätten kan även fås av den ansvarige personen för registerfrågor.