Koulun turvallisuuden tarkistuslista

Tulipalo koulussa on aina vakava vaara. Koulun turvallisuudesta vastaa rehtori, mutta tulipalojen ehkäisy koulussa kuuluu sekä koulun henkilöstölle että oppilaille. Tarkista tsekkilistan avulla, onko teidän koulussa paloturvallisuus kunnossa! Tee myös viihteellinen testi ja osallistu arvontaan!

Tulipalojen ennaltaehkäisy

Koululla on ajantasainen pelastussuunnitelma.

Oppilaille ja koulun henkilöstölle on kerrottu keinot, joilla koulussa ehkäistään tulipalojen syttymistä.

Oppilaiden kanssa on keskusteltu koulun palovaaroista ja -riskeistä sekä tulipalojen ennaltaehkäisystä.

On kartoitettu, onko koulussa henkilöitä, jotka tarvitsevat apua poistumisessa tulipalossa, esimerkiksi liikuntarajoitteisia henkilöitä. Heidän turvallisen poistumisensa varmistamiseksi on kirjattu pelastussuunnitelmaan, kuka/ketkä avustavat ja mitä vaihtoehtoisia reittejä käytetään poistumiseen joko toiseen palo-osastoon tai ulos.

Paloturvallisuuslaitteet ja rakennuksen paloturvallisuus

Oppilaille on kerrottu keinot, joilla koulu on varautunut oppilaiden ja henkilöstön suojaamiseen tulipalon sattuessa: palo-osastointi, palo-ovet, uloskäytävät, pelastustiet, sammutusvälineet, palovaroittimet tai paloilmoitinjärjestelmä.

Koulun paloturvallisuuslaitteet on huollettu ja henkilökunta tietää niiden sijainnin.

Kaikki uloskäytävät ovat esteettömiä ja poistumisreittien ovet avautuvat ilman avainta.

Koulun pelastustiet pidetään aina avoimina hälytysajoneuvoille, eikä niille pysäköidä tai laiteta muita esteitä.

Henkilökunta tuntee palo-osastojen rajat ja ymmärtää, miksi palo-ovien tulee olla suljettuina. Tulipalotilanteessa tulee siirtyä nopeasti seuraavaan palo-osastoon ja sen jälkeen ulos.

Oppilaat tietävät turvallisen kokoontumispaikan koulun ulkopuolella.

Toiminta tulipalon sattuessa

Koulu on antanut oppilaille ja koulun henkilöstölle ohjeet, miten tulipalon syttyessä toimitaan.

Koululla on nimetty henkilöt, esim. kerros- tai osastovastaavat, jotka varmistavat turvallisen poistumisen ja tilojen tyhjentymisen. Jokainen tuntee oman roolinsa tulipalotilanteissa.

Henkilökunta osaa käyttää koulun sammutusvälineitä.

Henkilökunta ja oppilaat tuntevat vähintään kaksi vaihtoehtoista poistumisreittiä, joiden kautta rakennuksesta poistutaan tulipalon sattuessa.

Poistumisharjoitus

Koulussa järjestetään poistumisharjoitus vuosittain syksyisin, kun uudet oppilaat ovat tulleet kouluun.

Poistuttaessa ovet ja ikkunat suljetaan, jotta tulipalo ei saa happea ja myrkyllinen savu ei pääse leviämään rakennuksessa. Jokainen suljettu ovi hidastaa palon etenemistä.

Jokaista poistumistieksi tarkoitettua reittiä pitkin pääsee poistumaan ilman avainta.

Varmistetaan, että kaikki pääsevät poistumaan turvallisinta reittiä, eli kukaan ei poistu savuisen reitin kautta.

Kaikki kokoontuvat ennalta sovitulle kokoontumispaikalle.

Mahdolliset poistumista estävät tai hankaloittavat esteet selvitetään ja poistetaan.