Palovaroitinpäivä 1.12.

Palovaroitinpäivän tavoite on herättää keskustelua ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvallisuudestaan. Palovaroitinpäivää vietetään myös muissa Pohjoismaissa. Palovaroitin on paitsi lakisääteinen, myös edullinen ja helppo tapa turvata omaisuutta ja ihmishenkiä.

Vuonna 2018 Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa vain 38 % oli toimiva palovaroitin. Suomalaisille tehtyjen kyselyiden mukaan 97–99 % uskoo oman kotinsa kohdalla palovaroittimiensa olevan kunnossa. Toimiiko palovaroitin sinun kotonasi? Milloin viimeksi testasit?

Katso humoristiset palovaroittimen testausanimaatiot Paloturvallisuusviikon Youtube-kanavalta!

Miksi palovaroitin?

Vaarallisinta tulipalossa on savu, joka täyttää huoneiston jopa 2–3 minuutissa. Palovaroitin havaitsee savun nopeasti ja ilmoittaa vaarasta, jolloin tilassa olevat ehtivät pelastautua tai jopa sammuttaa alkavan palon ja välttyä suurilta vahingoilta. Vain toimiva palovaroitin pelastaa ihmishenkiä!

Kotona palovaroittimia tulee olla riittävästi ja ne tulee olla oikein asennettu. Ota tavaksi testata palovaroittimesi säännöllisesti ja vaihda paristot vuosittain – vaikkapa juuri Palovaroitinpäivänä.

Palovaroitin ei elä ikuisesti

Vaihda palovaroitin uuteen 5–10 vuoden välein. Ikääntyessään palovaroittimen toimintakyky heikkenee sekä siihen kerääntyy likaa ja pölyä. Tällöin varoitin ei välttämättä tunnista enää savua, vaikka testiääni toimisikin. Testiääni kertoo pariston toimivuudesta, mutta ei varoittimen kyvystä tunnistaa savua.

Kuka hankkii palovaroittimen?

Paristokäyttöisten palovaroittimien hankinnasta ja toimintakunnossa pitämisestä vastaa asukas.

Varoittimien ja paristojen vaihto on monelle asukkaalle mahdoton tehtävä. Taloyhtiöissä onkin suositeltavaa, että tehdään yhteinen päätös hankkia varoittimet kaikkiin asuntoihin säännöllisesti 5–10 vuoden välein sekä vaihtaa niihin paristot vuoden välein. Tämä lisää kaikkien asukkaiden turvallisuutta.

Rakentamismääräyksissä edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet. Sähköverkkoon kytkettyjen varoittimien toimintakunnosta ja huollosta vastaa taloyhtiö.

Mihin palovaroitin asennetaan?

Suositus on, että palovaroitin sijoitetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreittien varrelle. Monikerroksiseen asuntoon kannattaa hankkia sarjaan kytkettävät palovaroittimet: kun yksikin varoitin tunnistaa savun, kaikki hälyttävät.

Asenna palovaroitin myös kaikkiin sellaisiin tiloihin, joissa yövytään: mökille, aittaan, asuntovaunuun, veneeseen jne. Keittiössä ja pölyisissä tai kosteissa tiloissa varoitin saattaa reagoida turhaan, joten sellaisiin paikkoihin niitä ei kannata sijoittaa.

Sijoita palovaroitin kattoon, vähintään puolen metrin päähän nurkista. Näin varoitin tavoittaa esteettä tulipalossa syntyvän, ylöspäin kohoavan savun. Käyttöohjetta noudattamalla löydät varoittimille oikean paikan asunnossa kuin asunnossa.

Palovaroittimen testaus

Testaa palovaroitin säännöllisesti kuukausittain ja aina, jos olet ollut muutaman päivän poissa kotoa. Toimintakunto kokeillaan painamalla laitteessa olevaa testinappia. Kun nappia painetaan, toimivasta palovaroittimesta kuuluu kova ääni. Testaus on tarpeen, vaikka paristo olisikin tuore, sillä palovaroittimeen tai paristoon voi tulla vika. Lisäksi testaus aktivoi varoitinta ja paristoa. Varsinkin kylmillään olleessa tilassa, kuten mökillä, asuntovaunussa tai veneessä, palovaroitin saattaa mennä epäkuntoon.

Palovaroitin ilmoittaa pariston heikkenemisestä äänimerkein. Noin minuutin välein toistuvaa piipahdusta et voi sekoittaa kovaan hälytysääneen. Monissa palovaroittimissa on vilkkuva valo, joka kertoo, että laitteeseen tulee virta, mutta valo ei takaa sitä, että varoitusääni toimii. Siksi myös verkkoon kytketyt palovaroittimet on tarkistettava.

Muistathan, että varoittimen testaus kertoo pariston toiminnasta, mutta ei sitä, tunnistaako varoitin savua. Varoittimen testaamista savulla ei suositella, koska jokainen savuhiukkanen likaa varoitinta ja vähentää sen toimintaikää. Vaihda varoitin siis uuteen 5–10 vuoden välein.

Vaihda paristo!

Paristolla toimivan varoittimen paristo pitää vaihtaa normaalisti vuoden välein. Ota tavaksi vaihtaa paristo joka vuosi samana päivänä, esimerkiksi Palovaroitinpäivänä 1.12.

Palovaroittimen paristonvaihto käy helpommin, kun hankkii varoittimeen kytkettävän erillisen paristokotelon, joka sijoitetaan sopivalle korkeudelle seinään. Paristokotelot sopivat lähes kaikkiin myynnissä oleviin palovaroitinmalleihin. Myytävänä on myös viiden tai kymmenen vuoden virtalähteellä varustettuja palovaroittimia, mutta niitä käytettäessä tulee varoitin aktivoida kerran kuukaudessa testaamalla niitä.

Millaisia palovaroittimia on?

Palovaroittimet jaotellaan savunhavaitsemistavan perusteella ionisoiviin ja optisiin. Ionisoiva varoitin havaitsee savuisen ilman sen sähkönjohtavuuden perusteella. Optinen puolestaan näkee savussa olevat pienet hiukkaset.

Toistaiseksi valtaosa suomalaisissa kodeissa olevista palovaroittimista on paristokäyttöisiä. Monissa kotien turvallisuusjärjestelmissä, joissa on esimerkiksi rikosturvallisuutta edistäviä laitteita, on myös savuntunnistin. Tällainen tunnistin lasketaan palovaroittimeksi. Häkävaroitin ei varoita savusta, mutta on hyvä lisäturva sellaisissa huoneissa, joissa on tulisija.

Kun palovaroitin hälyttää

Tulipalotilanteessa toimiminen kannattaa suunnitella ja harjoitella etukäteen. Tulipalo ja savun kehittyminen saattavat tapahtua todella nopeasti. Tulipalon ollessa omassa huoneistossa, on tärkeintä poistua ulos. Mitä eri poistumisreittejä voidaan käyttää? Miten pienet lapset tai mummo saadaan ulos? Onko lapset opetettu poistumaan silloinkin, jos he ovat vaikkapa tulitikkuleikeillä sytyttäneet tulipalon? Osaako pieni koululainen toimia oikein, jos on yksin kotona?

Tulipalon ollessa toisessa huoneistossa, on todennäköisesti turvallisin paikka oma huoneisto. Porraskäytävään ei voi mennä, ellei ole täysin varma, ettei palavan huoneiston ovea avata tai muutoin savua pääse käytävään poistumisen aikana.

Jos palo ei ole ehtinyt kovin suureksi, voi tulta yrittää sammuttaa sammutuspeitteellä tai sammuttimella. Itseään ei kuitenkaan pidä vaarantaa. Ulkona kokoonnutaan etukäteen sovittuun paikkaan. Myös hätänumeroon 112 soitetaan vasta, kun ollaan turvassa. Palokunnan opastaminen paikalle on tärkeää.

Tee Palometri ja testaa, miten riskialtis olet!

Seuraa meitä