Työpaikan tarkistuslista

Rakennuspalo – niin töissä kuin kotona – on aina vakava tilanne. Vaikka työpaikan turvallisuudesta vastaa työnantaja, tulipalojen ehkäisy kuuluu työyhteisössä kaikille. Jokaisen tulee itse osata toimia vaaratilanteessa ja tuntea vaihtoehtoiset poistumistiet. Tarkista tsekkilistan avulla, onko teidän työpaikan paloturvallisuusasiat kunnossa! Tee myös viihteellinen testi ja osallistu arvontaan!

Tulipalojen ennaltaehkäisy

Työpaikalla on ajantasainen pelastussuunnitelma.

Koko henkilöstölle on kerrottu keinot, joilla työpaikalla ehkäistään tulipalojen syttymistä.

On kartoitettu, onko työpaikalla henkilöitä, jotka tarvitsevat apua poistumisessa tulipalossa, esimerkiksi liikuntarajoitteisia henkilöitä.

Paloturvallisuuslaitteet ja rakennuksen paloturvallisuus

Henkilöstölle on kerrottu keinot, joilla työpaikka on varautunut henkilöstön suojaamiseen tulipalon sattuessa: palo-osastointi, palo-ovet, uloskäytävät, pelastustiet, sammutusvälineet, palovaroittimet tai paloilmoitinjärjestelmä.

Työpaikan paloturvallisuuslaitteet on huollettu ja henkilökunta tietää niiden sijainnin.

Kaikki uloskäytävät ovat esteettömiä ja poistumisreittien ovet avautuvat ilman avainta.

Työpaikan pelastustiet pidetään aina avoimina hälytysajoneuvoille, eikä niille pysäköidä tai laiteta muita esteitä.

Henkilöstö tietää ennalta sovitun, turvallisen kokoontumispaikan työpaikan ulkopuolella, johon mennään, jos rakennuksesta joudutaan poistumaan.

Toiminta tulipalon sattuessa

Työpaikka on antanut henkilöstölle ohjeet, miten tulipalon sattuessa toimitaan.

Työpaikalla on nimetty henkilöt, esim. kerros- tai osastovastaavat, jotka varmistavat turvallisen poistumisen ja tilojen tyhjentymisen. Jokainen tuntee oman roolinsa tulipalotilanteissa.

Henkilökunta osaa käyttää alkusammutusvälineitä.

Henkilöstö tuntee palo-osastojen rajat ja ymmärtää, miksi palo-ovien tulee olla suljettuina. Tulipalotilanteessa tulee siirtyä nopeasti seuraavaan palo-osastoon ja sen jälkeen ulos.

Henkilöstö tuntee vähintään kaksi vaihtoehtoista poistumisreittiä, joiden kautta rakennuksesta poistutaan tulipalon sattuessa.

Poistumisharjoitus

Työpaikalla järjestetään säännöllisesti poistumisharjoituksia.

Poistuttaessa ovet ja ikkunat suljetaan, jotta tulipalo ei saa happea ja myrkyllinen savu ei pääse leviämään rakennuksessa. Jokainen suljettu ovi hidastaa palon etenemistä.

Jokaista poistumistieksi tarkoitettua reittiä pitkin pääsee poistumaan ilman avainta.

Varmistetaan, että kaikki pääsevät poistumaan turvallisinta reittiä, eli kukaan ei poistu savuisen reitin kautta.

Henkilöstö kokoontuu ennalta sovitulle kokoontumispaikalle.

Mahdolliset poistumista estävät tai hankaloittavat esteet selvitetään ja poistetaan.