Päiväkodin turvallisuuden tarkistuslista

Tulipalo päiväkodissa on aina vakava vaara. Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin turvallisuudesta, mutta tulipalojen ehkäisy kuuluu koko henkilöstölle. Tarkista tsekkilistan avulla, onko teidän päiväkotinne paloturvallisuus kunnossa!

 

Lasten kanssa paloturvallisuusasioita voi harjoitella mini-Palometrin avulla. Halutessasi voit tulostaa sen tästäTee myös viihteellinen testi ja osallistu arvontaan!

Tulipalojen ennaltaehkäisy

Päiväkodilla on ajantasainen pelastussuunnitelma.

Päiväkodin henkilöstö tietää keinot, joilla tulipalojen syttymistä päiväkodissa ehkäistään.

Pienimpienkin lasten turvallisen poistumisen varmistamiseksi on pelastussuunnitelmaan kirjattu, kuka/ketkä avustavat ja mitä vaihtoehtoisia reittejä käytetään poistumiseen toiseen palo-osastoon ja ulos.

Paloturvallisuuslaitteet ja rakennuksen paloturvallisuus

Päiväkodin henkilöstölle on kerrottu keinot, joilla päiväkoti on varautunut lasten ja henkilöstön suojaamiseen: palo-osastointi, palo-ovet, uloskäytävät, pelastustiet, sammutusvälineet, palovaroittimet tai paloilmoitinjärjestelmä.

Päiväkodin paloturvallisuuslaitteet on huollettu ja henkilökunta tietää niiden sijainnin.

Kaikki uloskäytävät ovat esteettömiä ja poistumisreittien ovet avautuvat ilman avainta.

Päiväkodin pelastustiet pidetään aina avoimina hälytysajoneuvoille, eikä niille pysäköidä tai laiteta muita esteitä.

Henkilökunta tuntee palo-osastojen rajat ja ymmärtää, miksi palo-ovien tulee olla suljettuina. Tulipalotilanteessa tulee siirtyä nopeasti seuraavaan palo-osastoon ja sen jälkeen ulos.

Henkilöstö tietää turvallisen kokoontumispaikan päiväkodin ulkopuolella.

Toiminta tulipalon sattuessa

Päiväkoti on antanut henkilöstölle ohjeet, miten tulipalon syttyessä toimitaan.

Päiväkodissa on nimetty henkilöt esim. kerros- tai osastovastaavat, jotka varmistavat turvallisen poistumisen ja tilojen tyhjentymisen. Jokainen tuntee oman roolinsa tulipalotilanteissa.

Lapsille on opetettu, että palon syttyessä ei saa mennä piiloon.

Henkilökunta osaa käyttää päiväkodin sammutusvälineitä.

Henkilöstö tuntee vähintään kaksi vaihtoehtoista poistumisreittiä, joiden kautta rakennuksesta poistutaan tulipalon sattuessa.

Poistumisharjoitus

Päiväkodissa järjestetään poistumisharjoitus vuosittain syksyisin, kun lapset ovat asettuneet uusiin ryhmiin.

Jokaista poistumistieksi tarkoitettua reittiä pitkin pääsee poistumaan ilman avainta.

Poistuttaessa ovet ja ikkunat suljetaan, jotta tulipalo ei saa happea ja myrkyllinen savu ei pääse leviämään rakennuksessa. Jokainen suljettu ovi hidastaa palon etenemistä.

Kaikkia autetaan poistumaan turvallisinta reittiä, eli kukaan ei poistu savuisen reitin kautta.

Kaikki kokoontuvat ennalta sovitulle, turvalliselle kokoontumispaikalle.

Mahdolliset poistumista estävät tai hankaloittavat esteet selvitetään ja poistetaan.

Lasten kanssa keskusteltiin, kuinka he kokivat paloharjoituksen.

Vanhemmille tiedotettiin etukäteen, että poistumisharjoitus järjestetään, ja jälkikäteen siitä, mitä kokemuksia harjoituksesta saatiin ja mihin toimenpiteisiin ryhdytään.