Checklista för arbetsplatser

En brand i en byggnad är alltid en allvarlig situation. Trots att det är arbetsgivaren som svarar för säkerheten på en arbetsplats är förebyggande av bränder en sak för alla i arbetsgemenskapen. Var och en ska kunna agera i en farosituation och känna till alternativa utrymningsvägar. Med följande lista kan ni kontrollera om arbetsplatsens brandsäkerhetssaker är i skick. Ge också frågat information för Brandsäkerhetsveckans statistik.

Förebyggande av bränder

Arbetsplatsen har en uppdaterad räddningsplan.

Hela personalen har fått veta om metoderna som används för att förebygga bränder på arbetsplatsen.

Man har kartlagt om det finns personer på arbetsplatsen som behöver hjälp vid utrymning i en brand, till exempel rörelsehämmade personer.

Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

Man har berättat för personalen om de metoder som arbetsplatsen har för att skydda personalen när en brand inträffar: brandsektionering, branddörrar, utgångar, räddningsvägar, släckningsredskap, brandvarnare eller brandlarmsystem.

Service och underhåll har gjorts på arbetsplatsens brandsäkerhetsanordningar och personalen vet var de finns.

Alla utgångar är fria från hinder och dörrarna vid utrymningsvägarna går att öppna utan nyckel.

Arbetsplatsens räddningsvägar är alltid öppna för utryckningsfordon och ingen parkering eller andra hinder finns på räddningsvägarna.

Personalen känner till en på förhand bestämd samlingsplats utanför arbetsplatsen dit man går ifall man måste lämna byggnaden.

Funktion vid brand

Arbetsplatsen har gett personalen anvisningar om hur man ska agera vid brand.

Arbetsplatsen har utsedda personer, t.ex. vånings- eller avdelningsansvariga som säkrar trygg utrymning och att utrymmena töms. Var och en känner till sin egen roll i en brandsituation.

Personalen kan använda förstahandssläckningsredskap.

Personalen känner till brandsektionernas gränser och förstår varför branddörrar ska vara stängda. I en brandsituation ska man snabbt gå till nästa brandsektion och därefter ut.

Personalen känner till minst två alternativa utrymningsvägar som används för att lämna byggnaden när en brand inträffar.

Utrymningsövning

Det ordnas utrymningsövningar regelbundet på arbetsplatsen.

Dörrar och fönster stängs vid utrymning, så att branden inte får syre och giftig rök inte kan spridas i byggnaden. Varje stängd dörr gör att en brand sprids långsammare.

Varje rutt som är avsedd att användas som utrymningsväg ska gå att använda utan nyckel.

Vi säkrar att alla kan lämna utrymmet längs den säkraste rutten, det vill säga att ingen lämnar utrymmet längs en rökfylld rutt.

Personalen samlas på en förhandsbestämd samlingsplats.

Eventuella hinder som hindrar eller försvårar utrymningen utreds och avlägsnas.