Brandvarnardagen 1.12.

Målet med brandvarnardagen är att väcka diskussion och uppmuntra människor att personligen ta ansvar över sin egen brandsäkerhet. Brandvarnardagen firas även i de övriga nordiska länderna. Förutom att brandvarnaren är lagstadgad är den även ett förmånligt och enkelt sätt att trygga egendom och människoliv.

Av alla bränder i bostadsbyggnader år 2018 i Finland hade endast 38 % en fungerande brandvarnare. Enligt en enkät till finländarna tror 97–99 % på att brandvarnarna i deras hem är i skick. Fungerar brandvarnaren i ditt hem? När har du testat sist?

Kolla våra humoristiska brandvarnarnas testanimationer på Brandssäkerhetveckans Youtube-kanal!

Varför en brandvarnare?

Det farligaste i en brand är röken som fyller en lägenhet till och med inom 2–3 minuter.  Brandvarnaren upptäcker röken snabbt och meddelar om faran, då hinner de som befinner sig i utrymmet rädda sig eller till och med släcka brandtillbudet och undvika stora skador. Endast en fungerande brandvarnare räddar människoliv!

Hemma ska du ha tillräckligt med brandvarnare och de ska vara rätt installerade. Ha för vana att kontrollera dina brandvarnare regelbundet och byt batterierna årligen – exempelvis just på Brandvarnardagen.

Brandvarnaren håller inte för evigt

Förnya brandvarnaren med 5–10 års mellanrum. Brandvarnarens funktionsförmåga försvagas genom åren och det samlas smuts och damm i den. Då kanske brandvarnaren inte känner av röken längre, fastän testljudet fungerar. Testljudet berättar om batteriets funktion, men inte om varnarens förmåga att identifiera rök.

Vem skaffar brandvarnaren?

Det är den boende som svarar för anskaffningen av batteridrivna brandvarnare och att de fungerar. Byte av varnarna och batterierna är en omöjlig uppgift för många boende. Det rekommenderas att husbolag fattar gemensamt beslut om att skaffa varnare till alla bostäder regelbundet med 5–10 års mellanrum och byter batteri i dem varje år. Det ökar säkerheten för alla boende.

I byggbestämmelserna förutsätts att det i nya bostäder ska installeras brandvarnare i lägenheterna som är anslutna till elnätet.  För varnare som är anslutna till elnätet är det husbolaget som svarar för funktionsskicket och underhållet.

Var ska brandvarnaren installeras?

Rekommendationen är att det placeras brandvarnare i varje sovrum och längs utrymningsvägar. Till en bostad med flera våningar lönar det sig att skaffa brandvarnare som kan seriekopplas: när en av brandvarnarna känner röken, larmar alla.

Installera brandvarnare även i alla sådana utrymmen där man övernattar: stugan, loftet, husvagnen, båten osv. I köket och i dammiga eller fuktiga utrymmen kan varnaren reagera i onödan, så därför lönar det sig inte att placera dem där.

Placera brandvarnaren i taket, minst en halvmeter från hörnen. På det viset når röken som stiger uppåt brandvarnaren utan hinder. Genom att följa bruksanvisningen hittar du rätt placering av brandvarnarna i bostad som bostad.

Testning av brandvarnaren

Testa brandvarnaren regelbundet varje månad och alltid när du varit borta några dagar från hemmet. Funktionsskicket testas genom att trycka på varnarens testknapp. När du trycker på knappen ger en fungerande brandvarnare ifrån sig ett högt ljud. Testning är nödvändigt fastän batteriet är nytt, eftersom det kan uppstå fel i brandvarnaren eller i batteriet. Dessutom aktiverar testningen varnaren och batteriet. I synnerhet i utrymmen som varit kalla som i stugan, husvagnen eller båten kan brandvarnaren bli i oskick.

Brandvarnaren ger ifrån sig ljudsignaler när batteriet blir svagt. Det hörs ett pip med cirka en minuters mellanrum som inte kan förväxlas med det höga larmljudet. Det finns en blinkande lampa i många brandvarnare som anger att strömförsörjningen fungerar, men lampan garanterar inte att larmljudet fungerar. Därför ska även brandvarnare som är anslutna till elnätet kontrolleras.

Du minns väl att testning av varnaren anger batteriets funktion, men inte om varnaren identifierar rök. Det lönar sig inte att testa varnaren med rök, eftersom varje rökpartikel smutsar varnaren och förkortar dess livslängd. Förnya alltså varnaren med 5–10 års mellanrum.

Byt batteri!

Batteriet i en batteridriven brandvarnare ska normalt bytas med ettårs mellanrum. Ha som vana att byta batteriet varje år på samma dag, exempelvis på Brandvarnardagen 1.12.

Det är enklare att byta batteri om man skaffar en separat batterihållare som placeras på lämplig höjd på väggen. Batterihållarna passar till nästan alla brandvarnarmodeller som säljs. På marknaden finns även brandvarnare som är utrustade med fem- eller tioårs strömkälla. Vid användning av sådana ska varnaren aktiveras en gång i månaden genom testa den.

Hurdana brandvarnare finns det?

Brandvarnarna indelas i joniserande och optiska på basis av sin förmåga att upptäcka röken. En joniserande varnare upptäcker rök i luften på basis av dess förmåga att mäta det elektriska motståndet i luften. En optisk i sin tur ser de små partiklarna i röken.

För närvarande är största delen av brandvarnarna som finns i de finländska hemmen batteridrivna. I säkerhetssystemen i många hem där det exempelvis finns apparater som främjar brottssäkerheten finns det även rökdetektor. En sådan detektor räknas som brandvarnare. En osvarnare varnar inte om rök, men är en bra tilläggstrygghet i rum där det finns en eldstad.

När brandvarnaren larmar

Det lönar sig att planera och öva på förhand hur man ska agera i en brand. Brand- och rökutvecklingen kan ske mycket snabbt. När branden är i egen lägenhet är det viktigast att lämna bostaden. Vilka olika utrymningsvägar kan man använda? Hur får man ut småbarn eller mormor? Har barnen blivit lärda att lämna utrymmet även om de exempelvis har antänt en brand genom lek med tändstickor? Kan en liten skolelev agera rätt om hen är ensam hemma?

Om branden är i en annan lägenhet är det sannolikt säkrast att stanna kvar i egen lägenhet. Det går inte att gå ut i trapphuset om man inte är helt säker på att dörren till den brinnande lägenheten inte öppnas eller det kommer rök till trapphuset på annat sätt under utrymningen.

Om branden inte har hunnit bli alltför stor kan man försöka släcka den med släckningsfilt eller brandsläckare. Utsätt emellertid inte dig själv för fara. Utomhus samlas man på en förhandsbestämd plats. Även till nödnumret 112 ringer man först när man är i säkerhet. Det är viktigt att vägleda brandkåren till platsen.

Gör Brandmetern och testa hur riskfylld du är!

Följ oss