Paloturvallisuusviikon yhteistyökumppanit

Paloturvallisuusviikko on koko pelastusalan ja yhteistyökumppaneiden yhteinen kampanja kotien paloturvallisuuden parantamiseksi. Tässä juttusarjassa esittelemme, mitä kaikkea yhteistyökumppanit Paloturvallisuusviikon puitteissa tekevät.

Nuohousalan Keskusliitto ry

Kerro yhdellä virkkeellä kuka olet ja esittele parilla muulla virkkeellä Nuohousalan Keskusliitto.

Olen Lauri Asikainen, Nuohousalan Keskusliiton järjestökoordinaattori, joka hoitelee liitossa muun muassa viestintää ja jäsenasioita. Nuohousalan Keskusliitto yhdistää maamme nuohoojat. Toimimme asumisen paloturvallisuuden edistämiseksi. Järjestämme erilaisia koulutustilaisuuksia nuohoojille, sekä täydennys- että peruskoulutusta.

Kuinka Nuohousalan Keskusliiton toiminta sivuaa paloturvallisuutta ja Paloturvallisuusviikkoa?

Nuohousalan Keskusliitto on mukana tiedottamassa ja viestittämässä paloturvallisuusasioista sekä asumisen turvallisuuden eteen tehtävistä asioista. Nuohoojat tekevät päivittäin tulisijojen äärellä tärkeää puhdistustyötä turvaten samalla kotien asumis- ja paloturvallisuutta.

Mitä Nuohousalan Keskusliitto on konkreettisesti tehnyt Paloturvallisuusviikolla?

Paloturvallisuusviikolla tiedotamme ahkerasti sosiaalisen median kanavissamme ja nettisivuillamme. Jäsennuohoojamme jakavat palovaroittimia tietyllä alueella joka Paloturvallisuusviikolla.

Millaisena näet asumisen turvallisuuden nykyään ja tulevaisuudessa Nuohousalan Keskusliiton näkökulmasta?

Palo- ja asumisturvallisuus ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka vaativat jatkuvaa paneutumista ja samalla myös jatkuvaa sitoutumista asiaan. On tärkeää, että kodeissa ymmärretään se, että nuohous ei ole pelkästään pakollinen, lakisääteinen tehtävä vaan se oikeasti turvaa jokaista kotia.

Milloin ja millä tyylillä testasit viimeksi kotisi palovaroittimien toiminnan?

Pyrin siihen, että testaan palovaroittimet kerran kuussa. Jottei koirani säiky ääntä, testaan palovaroittimen silloin, kun koira lähtee lenkille.

Suomen Omakotiliitto ry

Kerro yhdellä virkkeellä kuka olet ja esittele parilla muulla virkkeellä Suomen Omakotiliitto.

Olen Katja Keränen, työskentelen talous- ja kehityspäällikkönä Suomen Omakotiliitossa. Omakotiliitto on pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Kuinka Omakotiliiton toiminta sivuaa paloturvallisuutta ja Paloturvallisuusviikkoa?

Toiminnassamme keskeistä on pientaloasukkaiden neuvonta sekä viestintä liittyen siihen, miten pitää hyvää huolta omasta kodista. Tässä paloturvallisuus on yksi keskeinen osa-alue.

Mitä Omakotiliitto on konkreettisesti tehnyt Paloturvallisuusviikolla?

Osallistumme Paloturvallisuusviikolle viestimällä vuoden teemasta jäsenillemme. Olemme yhdessä Paloturvallisuusviikon kanssa tuottaneet sisältöä jäsenlehteemme Omakotilehteen. Olemme tehneet muun muassa artikkelin rintamamiestalon paloturvallisuudesta. Siinä kiinnitimme erityisesti huomiota poistumisturvallisuuteen.

Olemme tehneet sisältöä siitä, miten kiinnittää huomiota lähimmäisten paloturvallisuuteen ja miten voi olla avuksi esimerkiksi omille ikääntyneille vanhemmille tai aikuisille lapsille. Pysyviä teemoja viestinnässämme ovat huolenpito palovaroittimista, alkusammutusvälineet ja poistuminen.

Näemme Paloturvallisuusviikon tärkeänä osana yhteiskunnallista viestintää. On tärkeää, että paloturvallisuudesta muistutetaan säännöllisesti, jotta se pysyy ihmisten mielissä.

Miten omakotiasumisen turvallisuus ja paloturvallisuus kehittyvät tulevaisuudessa?

Suomessa on hyvin turvallista asua. On erittäin tärkeää, että turvallisuutta heikentäviin ilmiöihin, oli kyse sitten paloturvallisuudesta tai yleisestä turvallisuudesta, kiinnitetään huomiota.

Milloin ja millä tyylillä testasit viimeksi kotisi palovaroittimien toiminnan?

Olemme päätyneet ulkoistettuun ratkaisuun eli meidän palovaroitinjärjestelmämme on ostettu palveluntarjoajalta, joka muistuttaa meitä, kun on aika vaihtaa palovaroittimiin akut.

EHYT ry

Kerro yhdellä virkkeellä kuka olet ja esittele toisella virkkeellä EHYT ry.

Olen Kari Vuorinen ja toimin EHYTissä talous- ja hallintojohtajana. EHYT ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee töitä koko maassa.

Kuinka EHYTin toiminta sivuaa paloturvallisuutta ja Paloturvallisuusviikkoa?

Ylläpidämme matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Elokoloja. Elokoloissa olemme jakaneet palovaroittimia sekä kertoneet ihmisille niiden toiminnasta, kuinka se kiinnitetään kattoon ja miten sitä tulee testata. Palovaroittimia on jaettu tarvitseville ilmaiseksi Paloturvallisuusviikon aikana useana vuonna.

Mitä EHYT ry on konkreettisesti tehnyt Paloturvallisuusviikolla? 

Olemme olleet mukana Asunnottomien yössä ja käsitelleet paloturvallisuusasioita tapahtumissa. Toki on haastavaa, kun toiminnan kohteena on asunnottomat, niin asunnottomuutta ei palovaroittimella ratkaista. Joka tapauksessa näissäkin yhteyksissä palovaroittimia on tarvitseville jaettu.

Pelastuslaitoksilta on käynyt työntekijöitä kertomassa paloturvallisuudesta Elokoloissa. Se on ollut todella tärkeä juttu. Olen ymmärtänyt, että laitoksetkin etsivät tapoja päästä kansan pariin ja me voimme tällä tavalla auttaa pelastusviranomaisia tutustumaan kansalaisiin.

Myös viestintää tehdään ja tuetaan näin Paloturvallisuusviikon sanomaa. Viestintää tehdään sekä EHYTin että Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimesta.

Erilaisten erityisryhmien asuminen ja asuttaminen on ollut keskustelunaiheena viime aikoina, ja saisi olla ehkä enemmänkin. Miten näet EHYTin näkökulmasta, kuinka ihmisten tulisi turvallisesti asua tai kuinka heitä voisi turvallisesti asuttaa?

Paloturvallisuus on tärkeä asia. Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta olisi tärkeää muistaa se, että ei syttyisi esimerkiksi tupakasta johtuvia tulipaloja. Asiaa on käsitelty Elokoloissa, mutta asiaa voitaisiin vielä paremmin Ehkäisevän päihdetyön verkoston kautta. Olen iloinen siitä, että tänä vuonna A-Kiltojen liitto on verkoston kautta lähtenyt jakamaan palovaroittimia. Heillä on asumispalveluyksiköitä, joiden kautta voidaan saavuttaa isompi yleisö asumisturvallisuuteen kuin suoraan EHYTin toimesta.

Milloin testasit viimeksi kotisi palovaroittimien toiminnan?

Siitä on pari kuukautta aikaa, kun kaksi palovaroitinta alkoi piipata yhtä aikaa. Vuosi sitten vaihdoin kotonani palovaroittimet uusiin ja nyt ainakin kahdesta loppui patteri yhtä aikaa. Kotonani on #palohallussa.