93% av dem som fyllt 75 år bor fortfarande i sitt eget hem och utsätts för säkerhetsrelaterade risker i sin vardag.

#Palohallussa

Följ oss på sociala medier