Brandsäkerhetstips
för elapparater

Säker användning av elektriska apparater

ANVÄND KORREKT, UNDERHÅLL KORREKT, BYT UT I GOD TID!

Bränder i hemmet beror oftast på elektriska apparater, men inte på apparaterna i sig utan på vad människan gör eller inte gör.

Det uppstår farliga situationer om man inte följer bruksanvisningen, om man glömmer apparaten påslagen eller om apparaten är trasig. Dessa risker är ändå enkla att undvika i vardagen.

GRANSKA FÖRE ANVÄNDNING

Spis, kylskåp, tv, tvättmaskiner, lampor, värmare, strykjärn, bastuugn… Ett vanligt finländskt hem är fullt av elektriska apparater. Några av dem används hela tiden, vissa bara ibland.

Man ska granska en elektrisk apparat som används vid enstaka tillfällen innan man slår på strömmen. Finns det sprickor i plasthöljet eller mörka fläckar som orsakats av värme? Är apparaten dammig? Är ledningen intakt?

Om apparaten låter konstigt, blir het på ett otypiskt sätt eller luktar ”elektricitet”, stäng av apparaten och dra ur stickkontakten. Lämna vid behov in apparaten för service hos en fackman – eller byt ut hela apparaten om den är gammal. De flesta apparater fungerar länge om man kommer ihåg att damma av dem samt byta filtret tillräckligt ofta.

APPARATENS PLACERING

Placera inte apparaten så att den värms upp för mycket: alltså inte bredvid en spis eller annan värmekälla. Kontrollera även ventilationsöppningarna och att ventilationen är tillräcklig.

Placera inte heller elektriska apparater i närheten av brandfarligt material: håll elektriska värmeapparater och strykjärn långt borta från gardiner. Kontrollera vägglampornas fastsättning då och då.

LÄMNA INTE HUSHÅLLSAPPARATEN OBEVAKAD

När du är på resa, dra ur elapparaternas stickkontakter vid mån av möjlighet. Även när du är hemma är det bra att slå av standby-läget över natten – på så sätt sparar du också el. En skarvsladd med strömbrytare är behändig för det här ändamålet.

Tvättmaskiner kan orsaka både brand-och vattenskador när de lämnas obevakade – minimera risken för båda och stanna hemma under tvättprogrammen. Det ska finnas en brandvarnare i grovköket.

Säkerhetsutrustning, såsom timers och överhettningsskydd, säkerställer att apparaterna inte lämnas påslagna av misstag efter användning. Behöver någon av dina äldre närstående säkerhetsutrustning som stöd för minnet?

ANLITA EN FACKMAN

Trots att man tar hand om elapparaten kan den med tiden sluta fungera. Därför är det bra att spara apparatens bruksanvisning.

Försök inte reparera felet själv, utan ta den trasiga apparaten till en fackman. Anlita en fackman även vid elektriska installationer och be fackmannen kontrollera dåliga eller på annat sätt misstänkta installationer.

Välj hellre en fast elinstallation än en skarvsladd. Till en skarvsladd med flera eluttag får man bara ansluta apparater med låg effekt.

ATT SLÄCKA EN ELBRAND

Om elapparaten börjar brinna, försök först att dra ur apparatens stickkontakt. Du kan också ta loss säkringen om du inte får strömmen bortkopplad på annat sätt.

Släck branden med antingen en handbrandsläckare, brandfilt eller en tjock matta, dock inte en matta av plast eller konstfiber.

Har du brandsäkerheten i skick därhemma?