Tips för förstahandssläckning

Förstahandssläckning i hemmet

Det bästa sättet att undvika skador är att förebygga farliga situationer och förhindra bränder. Hemmen har numera en hel del potentiella brandstartare: elektronik och elektriska apparater. Många brandfarliga material förekommer också i hemmen, såsom syntetfibrer och plaster. Om elden är lös, kan den alltså sprida sig snabbt och förödande.

Därför ska man förbereda sig för farliga situationer: det ska finnas utrustning för förstahandssläckning och den ska vara redo för användning och finnas nära till hands. Den som använder utrustningen spelar en avgörande roll vid förstahandssläckning: man ska kunna hantera utrustningen och agera snabbt och målmedvetet.

På rätt plats i rätt tid

I bostadshus börjar branden oftast i köket. Cirka 900 bränder antänds varje år i samband med matlagning. Placera därför utrustning för förstahandssläckning på ett åtkomligt ställe i köket. Inte i garderoben, i sovrummets övre skåp eller längst bak i städskåpet.

Gå igenom möjliga brandsituationer med hela familjen: Hur gör man om maten bränns vid på spisen? Vad händer om ett levande ljus ramlar omkull på bordduken eller om det smäller till i telefonens laddare? Placera utrustningen för förstahandssläckning på en plats där den är lätt tillgänglig i de mest sannolika farliga situationerna.

Knepen är många

Det finns många slags bränder, liksom olika typer av släckutrustning: skumsläckare, brandfiltar och pulversläckare … Vilken utrustning rekommenderas för vilka bränder?

Brandfilt. Brandfilten är ett praktiskt och billigt redskap för förstahandssläckning. Den lämpar sig för förstahandssläckning av bränder i kastruller, elektriska apparater och kläder. Förvara brandfilten på ett synligt ställe, så du snabbt får den ur fodralet. Skydda dig själv genom att hålla i filtens länkar och vik upp kanten för att skydda händerna. Närma dig branden med filten som skydd för ansiktet, håll filtens nedre kant under foten och kväv elden genom att lägga ner filten tätt över det brinnande föremålet.

Om du glömt att köpa en brandfilt, kan en tjock, tät matta eller filt fungera som det snabbaste ersättande redskapet för förstahandssläckning. Det kan vara klokare att omedelbart kväva elden med hjälp av en matta, än att rusa till köket efter vatten, eftersom en brand sprider sig otroligt snabbt.

Handbrandsläckare. Det finns flera typer av handbrandsläckare: skum-, pulver- och koldioxidsläckare. För hemmet rekommenderas en sexliters skumsläckare. Det är också viktigt att brandsläckaren är CE-märkt. Produkttillverkaren intygar med märkningen att brandsläckaren uppfyller EU-direktiven och förordningarna.

Skumsläckarnas vätska består huvudsakligen av vatten och även de här släckarna lämpar sig för släckning av fasta och flytande ämnen.

Pulversläckarna lämpar sig för praktiskt taget all släckning: fasta, flytande och gasformiga ämnen.

Koldioxidsläckaren är lämplig för släckning av brinnande vätskor och särskilt elbränder. Koldioxidsläckaren lämpar sig inte till att släcka brinnande kläder på en människa, eftersom koldioxiden är ca -75 grader kall när den töms ur släckaren. Koldioxid tränger kraftigt undan syre. Lämna därför rummet omedelbart efter att du använt koldioxidsläckaren.

Olika typer av brandsläckare finns att köpa i t.ex. järnaffärer, många supermarketar och biltillbehörsaffärer.

Vatten är effektivt

Vatten är ett effektivt släckmedel vid förstahandssläckning, antingen i en spruta eller via en slang. Det mest effektiva sättet att använda vatten för släckning är i form av finfördelade strålar, som sprutas mot lågornas bas. Man kan också använda en hink eller någon annan behållare.

Vatten lämpar sig inte för att släcka fettbränder. Elektriska bränder släcks säkrast genom att kväva elden, eller med hjälp av brandsläckare som lämpar sig för den här typen av brand.

Hur använder jag brandsläckaren?

Att använda en handbrandsläckare är ingen raketvetenskap, men det är värt att träna på. En bruksanvisning följer med släckaren – läs den genast efter att du köpt släckaren, för när olyckan är framme är det för sent. Handbrandsläckarens tryck varar i ca 5–20 sekunder, så det är viktigt att rikta släckaren rätt genast.

Kom även ihåg att låta granska brandsläckaren minst vartannat år även om den inte har använts. Handbrandsläckaraffärer granskar brandsläckare samt utför service efter användning.

Välj släckningsutrustning enligt brand

TRÄ, TEXTIL, PAPPER OCH INREDNINGSMATERIAL

Skum- eller pulversläckare eller vatten.

ELAPPARAT

Skum- eller pulversläckare eller brandfilt.

! Koppla ur elapparaten från uttaget, om det är möjligt utan att riskera din egen säkerhet.

FETTBRAND

Kastrullock, skum- eller pulversläckare eller brandfilt.
! Stäng av spisfläkten, så att branden inte sprider sig till ventilationskanalen.

BENSIN, OLJA, LACK OCH FÄRG

Skum- eller pulversläckare.

Tips: När du köper en brandsläckare, kontrollera vilka slags bränder den är avsedd för. Brandsläckartypernas klasser anges oftast med bokstäver:

 

A (bränder i fasta/fibrösa material)
B (bränder i vätskor)
C (gasbränder)

Har du brandsäkerheten i skick därhemma?