Checklista för hyresvärdar

Det är ytterst viktigt för både hyresgäster och fastighetsägare att tänka på brandsäkerhet. Det kan hjälpa förebygga olyckor och skador på egendom eller till och med rädda liv. Särskilt viktigt är det att ta upp brandsäkerheten med hyresgäster.

SÄKERHET I KÖKET

Hyresvärdar bör ge nya hyresgäster handledning i säker användning av köksutrustning.

BRANDVARNARE

Hyresvärden bör kontrollera att det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare i bostaden när nya hyresgäster flyttar in.

VÄRMEANORDNINGAR

I bostäder med elvärmeelement bör hyresvärden kontrollera regelbundet att värmeelementet fungerar som det ska.

Hyresgästerna bör få bostadsspecifika utrymningsanvisningar för nödsituationer.

De är viktigt att hyresvärden och hyresgästen är överens när det gäller försäkringar och ersättning för skador.

Ett brandsäkert hem
– mindre hett om öronen!

Är det någonting kring brandsäkerhet som du undrar över?