Checklista för husbolag

En brand i ett bostadshus är alltid en allvarlig situation. Nästan alla bränder som leder till döden antänds i boendemiljö. Förebyggande av bränder i husbolag hör både till husbolaget och de boende. Hur är det med brandsäkerheten i ert husbolag? Ge också frågat information för Brandsäkerhetsveckans statistik.

Förebyggande av bränder

Husbolaget har en uppdaterad räddningsplan.

Man har berättat för de boende om vilka metoder man förebygger bränder med i husbolaget. En möjlighet att informera är en gemensam tillställning, exempelvis på husbolagets bolagsmöte eller med säkerhetspromenad.

Anvisningar för att förebygga bränder har även delats till hemmen.

Man har diskuterat med de boende om brandfaror och -risker i hemmet samt om att förebygga bränder.

Man har kartlagt om det i huset finns boende som behöver hjälp vid utrymning, till exempel åldringar eller personer som är rörelsehämmade.

Brandsäkerhetsanordningar och byggnadens brandsäkerhet

Man har berättat för de boende om de metoder som husbolaget har beredskap för att skydda de boende: brandsektionering, branddörrar, utgångar, räddningsvägar, släckningsredskap, brandvarnare eller brandlarmsystem.

De boende vet var förstahandssläckningsredskapen är placerade i husbolaget.

Underhåll och service har gjorts på husbolagets brandsäkerhetsanordningar och de används rätt.

Alla utgångar är fria från hinder och dörrarna vid utrymningsvägarna går att öppna utan nyckel.

Husbolagets räddningsvägar är alltid öppna för utryckningsfordon och ingen parkering eller andra hinder finns på räddningsvägarna.

De boende känner till en säker samlingsplats utanför husbolaget.

Funktion vid brand

Husbolaget har gett skriftliga verksamhetsanvisningar till de boende för två olika situationer:

1. Brand i egen bostad, varvid man lämnar bostaden och stänger alla dörrar efter sig.

2. Ifall branden inte är i egen bostad är den egna bostaden den säkraste platsen. Ifall det är rök i trapphuset ska man stanna kvar i bostaden, ringa nödnumret 112 och vänta på hjälp. Ifall röken sprider sig till egen bostad kan öppningar tätas t.ex. med en fuktig handduk.

De boende känner till minst två utrymningsvägar som används för att lämna byggnaden vid en brand.