Brandsäkerhetstips
för husbolag

Brandsäkerhetstips för husbolag

Cirka två miljoner människor bor i bostadsaktiebolag i Finland. Även i ett husbolag har alla ansvar för brandsäkerheten.

Styrelsen och disponenten har till uppgift att se till att säkerhetsbestämmelserna följs i huset och även att vägleda invånarna så att ingen äventyrar hela husets eller sin egen säkerhet på grund av okunskap. Ansvarspersonerna har till uppgift att utarbeta en räddningsplan och att hålla den uppdaterad. Räddningsplanen är en lagstadgad redogörelse om säkerhetsarrangemangen i huset. Många husbolag utser en säkerhetsansvarig som ska bistå styrelsen.

Den boende ansvarar bland annat för att bostaden har fungerande brandvarnare och att den egna verksamheten inte ökar brandrisken. Frågor och iakttagelser som gäller brandsäkerhet är bra att upp under husbolagets möten eller gemensamma evenemang.

Het lista för husbolag:

SÄKERHETSRUNDA

Husbolaget kan ordna säkerhetsrundor i syfte att granska alla gemensamma utrymmen och brandsäkerhetsrelaterade faktorer samt gå igenom de boendes iakttagelser i anslutning till dem. De brister som identifierats under säkerhetsrundorna måste också åtgärdas. Ofta förekommande fel eller brister är barnvagnar som förvaras i trapphuset, defekta brandsäkerhetsanordningar och begränsad tillgänglighet till utrymningsvägar, samt begränsad tillgänglighet till räddningsvägar på gården.

SKADEGÖRELSE SOM BRANDORSAK

Bränder i husbolag uppstår ofta avsiktligt, till följd av medvetna handlingar. Sopskjul, carportar, saker som lämnats i trappan eller förrådet drar till sig anstiftare till bränder. Lås sopskjulet och städa bort kasserade föremål som ligger längs väggen.

BRANDVARNARE

De boende ansvarar för att skaffa brandvarnare och för att de är funktionsdugliga, om husbolaget inte har brandvarnare som är anslutna till elnätet. Bostäder kan ofta sakna fungerande brandvarnare på grund av att batterierna inte har bytts ut eller för att varnarna blivit så gamla att de slutat fungera.

Det rekommenderas därför att husbolagen skaffar tillräckligt med brandvarnare för varje bostad och även ordnar batteribyte varje år.

Brandsäkerheten är en gemensam sak för alla boende i bolaget. Skador i en lägenhet kan påverka många andra lägenheter.

UTRYM RÄTT

I höghus är väggarna mellan lägenheterna vanligen så starka att en brand sällan sprider sig från en lägenhet till en annan. Därför är det ofta säkrast att vänta på brandkåren i sin egen lägenhet om det brinner hos grannen. I radhus kan elden sprida sig snabbt via vinden.

Om det brinner i din lägenhet måste du lämna lägenheten snabbt. Det ska finnas två vägar ut. Den ena går ofta via ett fönster eller en balkong. En hiss kan vara en dödsfälla om det är rök i trapphuset – ta alltid trapporna. Hjälp även andra att ta sig ut.

SAMLINGSPLATS

Husbolag ska ha en gemensam samlingsplats för brandsituationer och de boende ska känna till var den ligger. Vid samlingsplatsen kan man kontrollera att alla har kommit i säkerhet och vänta på brandkåren, som kan be om mer information om var och varför det brinner.

BRANDSTART I KÖKET

Bränder bryter ofta ut i kök på grund av påslagna och bortglömda eller trasiga elapparater. Bränderna börjar oftast från spisen. De boende svarar för att rengöra filtret i spisfläkten. Husbolaget svarar för att regelbundet rengöra ventilationskanalerna i köket och annanstans. Spisen kan utrustas med olika säkerhetsanordningar. Ett husbolag som vill satsa på säkerhet ska också skaffa utrustning för förstahandssläckning, såsom brandfiltar, till varje bostad.

KÄNN DINA GRANNAR

Att känna sina egna grannar ökar också säkerheten. Vid en nödsituation är det bra att känna till om någon av de boende till exempel är rörelsehindrad och behöver hjälp vid en utrymning – eller hjälp med att testa brandvarnaren.

NÄR DU RINGER NÖDNUMRET

När en brand uppstår i ett husbolag ska man alltid larma hjälp och inte anta att någon annan redan har ringt. Alla har en skyldighet att be om hjälp, varna andra och förhindra ytterligare skador.

Är brandsäkerheten i skick i ditt bostadsbolag?