Dataskyddsbeskrivning

Det här är dataskyddsbeskrivningen för webbplatsen för kampanjen Brandsäkerhetsveckan. Här hittar du en beskrivning av dataskyddsprinciperna som tillämpas under kampanjen Brandsäkerhetsveckan, villkoren för användning av webbplatsen samt registreringsbeskrivningen.

Vilka är vi?

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf upprätthåller och koordinerar kampanjen Brandsäkerhetsveckan och dess webbplats. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har åtagit sig att skydda sina kunders och partners integritet. Ditt förtroende är viktigt för oss.

Adressen till vår webbplats är: https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/. Registerbeskrivningen preciserar informationen i den här dataskyddsbeskrivningen.

Kontaktuppgifter

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf
FO-nummer 0912934-5
Banmästargatan 11
00520 Helsingfors
telefon: 09 476112
e-post: asiakaspalvelu@spek.fi

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

 • Uppgifter för utlottningen i samband med frågesporten Palometri (PDF)
  – Vi samlar in uppgifter via ett formulär i samband med frågesporten. Utöver uppgifterna som begärs på formuläret samlar vi även in användarens IP-adress.
 • Uppgifter om arrangörerna av en Dag på Brandstationen (PDF)
  – Vi samlar in uppgifter via ett formulär i samband med att arrangörerna av En dag på brandstationen lämnar in sin anmälan. Utöver uppgifterna som begärs på formuläret samlar vi även in användarens IP-adress.
 • Uppgifter från responsformuläret för En Dag På Brandstationen (PDF)
  – Vi samlar in uppgifter via ett responsformulär i samband med En dag på brandstationen. Utöver uppgifterna som begärs på formuläret samlar vi även in användarens IP-adress.
 • Uppgifter om deltagare i Släckhustävling för En Dag på Brandstationen och Designa en brandsläckare -tävlingen (PDF)
  – Vi samlar in uppgifter via ett formulär i samband med att deltagarna i Släckhustävling för En Dag på Brandstationen och Designa en brandsläckare -tävlingen. Utöver uppgifterna som begärs på formuläret samlar vi även in användarens IP-adress.
 • Uppgifter för utlottningen i samband med Släckhustävling för En Dag på Brandstationen (PDF)
  – Vi samlar in uppgifter via ett formulär i samband med frågesporten. Utöver uppgifterna som begärs på formuläret samlar vi även in användarens IP-adress.

Kakor

Brandsäkerhetsveckans webbplats använder s.k. cookies, dvs. kakor. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där, och som gör det möjligt för webbplatsens administratör att känna igen besökare som ofta besöker webbplatsen, underlättar inloggningen för webbplatsens användare och gör det möjligt att få aggregerad information om besökarna. Dessa uppgifter hjälper oss att kontinuerligt förbättra innehållet på våra webbsidor. Kakorna skadar inte användaren dator eller filer. De används för att vi ska kunna erbjuda webbplatsens användare information och tjänster utifrån användarens individuella behov.

Om en användare som besöker Brandsäkerhetsveckans webbplats inte vill att vi ska få tillgång till ovanstående uppgifter via kakor är det möjligt att stänga av cookie-funktionen i webbläsarens inställningar. Kakorna kan dock vara nödvändiga för att vissa av de webbsidor som vi upprätthåller och de tjänster som vi erbjuder ska fungera ändamålsenligt och vi kan inte garantera att alla tjänster fungerar om cookie-funktionen har stängts av.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklarna på webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (bl.a. videor, bilder, artiklar). Om du öppnar inbäddat innehåll från andra webbplatser är det jämförbart med att du själv besöker en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in spårningskakor från tredje part och spåra din interaktion med inbäddat innehåll, inklusive spårning av din interaktion om och när du är inloggad som användare på webbplatsen.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

De uppgifter som arrangörerna av En dag på brandstationen har gett i samband med sin anmälan vidarebefordras till räddningsverkens kontaktpersoner som behandlar uppgifterna i sitt arbete. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Uppgifter som vi erhållit i samband med frågesporten Palometri vidarebefordras inte utanför Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Uppgifterna i responsformulären från evenemanget En dag på brandstationen vidarebefordras inte utanför Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna i arrangörsanmälan jämte metadata lagras tillsvidare. Uppgifter som inte längre behövs, samt föråldrade uppgifter eller uppgifter för vilka det inte längre finns någon annan grund för behandling anonymiseras eller förstörs på ett säkert sätt.

Vilka rättigheter har du till dina egna uppgifter?

Om behandlingen av personuppgifter grundar på samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallande av samtycke påverkar inte sådan behandling av personuppgifter som skett innan samtycket återkallades. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas. Rätten att få sin egna uppgifter raderade gäller inte personuppgifter som vi måste lagra på grund av underhåll, juridiska skäl eller datasäkerhetsskäl.

Frågor gällande personuppgifter riktas till: asiakaspalvelu@spek.fi

Vart skickas dina uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående.

Användarvillkor för tjänsten

Vänligen läs följande villkor innan du använder webbplatsen. För att kunna använda webbplatser som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland upprätthåller måste du godkänna användarvillkoren. Webbplatsens material, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, illustrationer, logotyper, ikoner, inspelningar och program, tillhör Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, om inget annat uppges. Alla rättigheter till materialet förbehålls. Det är förbjudet att kopiera, överföra, ändra, lagra, publicera och distribuera material utan skriftligt tillstånd från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Det är tillåtet att läsa webbplatsen med dator eller någon annan motsvarande enhet samt att skriva ut material för personligt bruk. Det är tillåtet att använda dokument som är avsedda för offentligt bruk i offentlig informationsförmedling, men informationskällan ska alltid anges.

Materialet på webbplatsen överlåts för användning som sådant, och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ansvarar inte för att materialet är felfritt, fullständigt eller tillförlitligt.

Materialet kan inte anses vara ett anbud eller åtagande som binder Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland förbehåller sig rätten att ändra materialet och webbplatsens användarvillkor, tillgänglighet eller andra egenskaper och garanterar inte att webbplatsen är tillgänglig felfritt eller utan avbrott.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador. Dessa omfattar bland annat förlust av omsättning, inkomster eller vinster, avbrott i verksamheten eller förlust av information till följd av användning av webbplatsen eller materialet som den innehåller, eller till följd av ett avbrott i användningen. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ansvarar inte heller för störningar eller fel i datasystemet eller datakommunikationen eller för förluster eller skador som skadliga program eventuellt orsakar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ansvarar inte för webbplatser eller material som tillhör tredje part och till vilka det finns en länk eller hänvisning på webbplatsen.