EN DAG PÅ BRANDSTATIONEN ORDNAS ENBART VIRTUELLT I NOVEMBER

På grund av coronarsituationen ställs En dag på brandstationen-evenemangen in för det här året. Brandsäkerhetsveckan-projektet tar fram en virtuell brandstation i år med mångsidigt innehåll för att förbättra brandsäkerheten i hemmet samt för att rekrytera nya människor till brandkårerna.

Evenemangen vid brandstationerna ställdes in för att säkra räddningsväsendets funktionsförmåga. Syftet är att minimera exponeringen för coronavirus hos brandstationernas personal. En del räddningsverk har även i övrigt dragit tillbaka sitt deltagande i offentliga evenemang.

Följ oss