En dag på Brandstationen ordnas enbart virtuellt i november

På grund av coronapandemisituationen inhiberas i år alla En dag på Brandstationen-evenemang som brukar ordnas på brandstationerna. I år kommer Brandsäkerhetsveckan-kampanjen att producera en virtuell brandstation med mångsidigt innehåll, för att förbättra brandsäkerheten i hemmen och för att rekrytera nya medlemmar till brandkårerna.

Evenemangen på brandstationerna har inhiberats för att trygga räddningsväsendets funktionsförmåga. Syftet är att minimera coronavirusexponeringen för brandstationernas personal. En del räddningsverk har även i övrigt inhiberat sitt deltagande i offentliga evenemang.

Seuraa meitä