Brandsäkerhetstips för husbolag

I Finland bor cirka två miljoner invånare i husbolag. Även i husbolag är det var och en som svarar för brandsäkerheten.

Det är styrelsens och disponentens uppgift att se till att man följer säkerhetsbestämmelserna i huset och handleda de boende så att ingen på grund av okunskap äventyrar hela husets eller sin egen säkerhet. Ansvarspersonernas uppgift är att utarbeta och uppdatera en räddningsplan, det vill säga en lagstadgad utredning om husets säkerhetsarrangemang. I många husbolag väljs en säkerhetsansvarig för att hjälpa styrelsen.

Den boende har ansvar för att bland annat sköta om att bostadens brandvarnare fungerar och att den egna verksamheten inte ökar brandrisken. Frågor och iakttagelser i anslutning till brandsäkerheten är även bra att ta upp till diskussion på husbolagets möten eller på gemensamma tillställningar.

Husbolagets heta lista

Säkerhetspromenad

Det lönar sig att ordna en säkerhetspromenad i husbolaget med syftet att gå igenom alla gemensamma utrymmen i husbolaget och saker i anslutning till brandsäkerheten och iakttagelser av de boende. Brister som observeras på säkerhetspromenaden ska åtgärdas. Vanliga brister eller fel är barnvagnar som förvaras i trapphuset, felaktiga brandsäkerhetsanordningar och att utrymningsvägar och räddningsvägar som inte är fria från hinder.

Skadegörelse orsak till eldsvåda

I husbolag uppstår ofta en brand på grund av en avsiktlig gärning. Avfallstak, biltak, saker som lämnats i trapphus eller i förrådskorridorer kan locka brandanläggare. Skaffa lås till avfallstaken och städa bort onödiga saker som ska slängas från väggsidorna.

Brandvarnare

Den boende har ansvar för anskaffning av en brandvarnare och att den hålls i funktionsskick. Trots det fattas det ofta brandvarnare i bostäderna, eftersom batteriet inte har bytts eller att den är så gammal att den inte längre fungerar. Husbolaget kan t.ex. skaffa brandvarnare som ansluts till elnätet i hela husbolaget. I många husbolag har man gjort det i samband med sanering och underhållet av sådana brandvarnare inklusive batteribyte hör till husbolaget.

Utrymning

I höghus är väggarna mellan lägenheterna så starka att en brand mera sällan sprider sig till följande bostad. Därför är det tryggast att vänta på brandkåren i egen bostad om branden är hos grannen. I radhus kan branden utvecklas snabbt via vinden.

Om det brinner i egen bostad ska du snabbt lämna bostaden. Du ska känna till två vägar ut, den andra vägen är ofta genom ett fönster eller via balkongen. Hissen kan vara en dödsfälla om det finns rök i trapphuset – använd alltid trapporna. Hjälp även andra med korrekt utrymning.

Samlingsplats

I husbolag ska man bestämma en gemensam samlingsplats för brandsituationer, och de boende måste känna till var den finns. På samlingsplatsen kan man kontrollera att alla är i säkerhet och vänta på brandkåren, som kan fråga ytterligare information och var branden är och antändningsorsaken.

Det börjar i köket

I många fall antänds en brand i köket på grund av en elapparat som lämnats på eller är söndrig. Enligt statistiken är det spisen som har första plats som brandantändare.  Den boende ska rengöra spisfläktens filter, men husbolaget ska regelbundet låta rengöra ventilationskanaler och rökkanaler i köket. Det finns olika säkerhetsanordningar för spisen och det lönar sig för ett husbolag som satsar på säkerheten att skaffa ett förstahandssläckningsredskap, exempelvis en släckningsfilt till varje bostad.

Se även brandsäkerhetstips för köket!

Bli bekant med din granne

Säkerheten omfattar även att bli bekant med egna grannar. I händelse av en nödsituation är det bra att veta om någon av de boende exempelvis är rörelsehindrad och behöver hjälp med utrymningen – eller för att testa brandvarnaren.

Ringa till nödnumret

När det uppstår en brand i husbolaget ska du alltid larma hjälp och inte tänka att någon annan redan har ringt. Alla har skyldighet att larma hjälp, varna andra och hindra tilläggsskador från att uppstå.

 

Har ni brandsäkerheten i skick i ert husbolag?

Gör brandmetern!