Regler för den öppna serien i tävlingen Designa en brandsläckare

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Tävlingen arrangeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

2. TÄVLINGSTID

Tävlingen utlyses fredagen den 1 september. Tävlingens vinnare tillkännages fredagen den 15 december.

Inlämning av tävlingsbidrag: 1.9–3.12.2023
Tävlingsjuryn sammanträder 4–14.12.2023
Vinnaren tillkännages 15.12.2023

Tävlingsbidrag som lämnas in utanför 1.9–3.12.2023 beaktas inte.

3. TÄVLINGSUPPGIFT

Tävlingsuppgiften är att designa en handbrandsläckare.

4. TÄVLINGSDELTAGARE

Tävlingen är öppen för alla privatpersoner som är bosatta i Finland.

5. HUR MAN DELTAR I TÄVLINGEN

Deltagarna anmäler sig till tävlingen på https://www.suunnittelesammutin.fi.

6. VAL AV VINNARE

Vinnaren utses av en tävlingsjury, som fattar sitt beslut på basis av ett första urval som gjorts av kampanjpersonalen vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Juryn består av personer inom räddningsväsendet och brandutrustningsbranschen, samt av personer vid en formgivningsskola.

I sin bedömning fäster juryn uppmärksamhet vid fördomsfri innovativitet, släckarens lämplighet som inredningsobjekt och släckarens praktiska egenskaper.

7. TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNARE

Tävlingens vinnare tillkännages den 15 december. Vinnarna kontaktas separat.

8. TÄVLINGSPRIS

  • 1:a plats: bärbar dator av märket Lenovo IdeaPad 1 14″ (värde: 500 euro)
  • 2:a och 3:e plats: designad brandfilt från Brandsäkerhetsveckan

Priserna finansieras av Brandskyddsfonden.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in i tävlingen lämnas inte ut till tredje part och används inte för direktmarknadsföring. Kontaktuppgifterna används för att kontakta vinnarna och skicka priserna.

Arrangören förbehåller sig rätten att publicera de vinnande tävlingsbidragen på webbplatsen Paloturvallisuusviikko.fi och på de sociala mediekanalerna för Brandsäkerhetsveckan.

REGISTERBESKRIVNING