Regler för släckhustävlingen för En Dag på Brandstationen

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Tävlingen arrangeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), som ansvarar för den riksomfattande samordningen av evenemanget En Dag på Brandstationen.

2. TÄVLINGSTID

Tävlingen utlyses på webbinariet En Dag på Brandstationen måndagen den 29 maj 2023. Tävlingens vinnare tillkännages på webbinariet En Dag på Brandstationen måndagen den 30 oktober.

Inlämning av tävlingsbidrag: 29.5–22.10.2023
Tävlingsjuryns sammanträden: 16.10–27.10.2023
Tillkännagivande av vinnaren: 30.10.2023

Tävlingsbidrag som lämnas in utanför 29.5–22.10.2023 beaktas inte.

3. TÄVLINGSUPPGIFT

Tävlingsuppgiften är att bygga ett släckhus som kan användas av brandkåren under En Dag på Brandstationen-evenemangen.

4. TÄVLINGSDELTAGARE

Tävlingen är öppen för brandkårernas ungdomsavdelningar i Finland.

5. HUR MAN DELTAR I TÄVLINGEN

Anmälan till tävlingen lämnas in på Brandsäkerhetsveckans webbplats i https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/slackhustavling-for-en-dag-pa-brandstationen-2023/.

Försäkran om att brandkåren som deltar i tävlingen äger alla rättigheter till den bild av tävlingsbidraget som lämnas in. Deltagaren beviljar Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rätt att använda tävlingens bilder på sina sociala mediekanaler utan separat tillstånd.

6. VAL AV VINNARE

En grupp anställda vid SPEK gallrar ut tio tävlingsbidrag som går vidare.

Juryn väljer ut de tre bästa av de tio bidragen. I juryn ingår representanter för En på brandstationen-evenemangets arbetsgrupp och tidningen Pelastustieto.

Juryn bedömer bland annat släckhusets utseende och byggarnas uppfinningsrikedom. Varje jurymedlem grundar sin bedömning på sina egna erfarenheter och perspektiv.

7. TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNARE

Tävlingens vinnare tillkännages på webbinariet En Dag på Brandstationen måndagen den 30 oktober. Vinnarna kontaktas separat.

8. TÄVLINGSPRIS

Juryns val

  • 1:a pris: pokal, diplom + 500 euro för ungdomsavdelningens rekreationsverksamhet.
  • 2:a pris: pokal, diplom + 300 euro för ungdomsavdelningens rekreationsverksamhet.
  • 3:a pris: pokal, diplom + 200 euro för ungdomsavdelningens rekreationsverksamhet.

Priserna finansieras av Brandskyddsfonden.

9. MATERIAL

Brandkårerna har tillgång till en ritning och instruktioner för släckhuset. Dessutom finns det material som kan delas på brandkårens sociala medier. Brandkåren ansvarar själv för att anskaffa material till släckhuset.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in i tävlingen lämnas inte ut till tredje part och används inte för direktmarknadsföring. Kontaktuppgifterna används för att kontakta vinnarna och skicka priserna.

Arrangören förbehåller sig rätten att publicera de vinnande brandkårernas namn och tävlingsbidrag på webbplatsen Paloturvallisuusviikko.fi och på de sociala mediekanalerna för brandsäkerhetsveckan och En Dag på Brandstationen.

REGISTERBESKRIVNING